Het Stenen Archief - Only completed research

[7207]

(126)174
4
Hijmans
Henriette
Yettele d.v. Chaim
Hijmans Gosschalkzn
Isaac Hijmans Gosschalkzn
Hijman Hijmans & Duifje Hijmans
circa 1796
Culemborg
09-03-1879
15 Adar 5639 (zie opm)
Tiel
Tiel
Er is geen Nederlandse tekst
פ"ט
אשה יראת ה' עטרת בעל
ותפארת בנה מ' יטלא
בת כ"ה חיים אשת פו"מ כ"ה
יצחק היימאנס ושם אמה
טייף נפטרת שושן פורים 
תרל"ט לפ"ק 
ת נ צ ב ה
בעל צריך בוודאי להיות בעלה כמקובל

מאחר שהמחקר הגנאלוגי מראה שהיו לה
שלושה בנים ושתי בנות הקבורים בבית הקברות הזה
נפלה כנראה י מתוך המלה בנה ויש לקרוא ברבים בניה
Huer rust
een Godvrezende vrouw, de kroon van haar man
en pracht van kinderen mevrouw Jettele
dochter van de ge'eerde heer Chaim, vrouw van de bestuurder en leider de ge'eerde heer
Jitschak Hijmans en de naam van haar moeder was
Teif, zij overleed op Shushan Purim (1)
5639
T.N.Ts.B.H.
Shushan Purim valt op 15 Adar en  op deze dag wordt Purim gevierd (zie Esther 9:21 e.v.) in steden die ten tijd van Josua al ommuurd waren. Tegenwoordig is dit alleen in Jeruzalem. Overal elders in de wereld wordt Purim op 14 Adar gevierd.
Aangezien zij om 9 uur 's avonds overleed, was dit inderdaad vlg. de Joodse kalender de dag erop, dwz. maandag 15 Adar 5639 (10-03-1879)   

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Gelders Archief  

Algemeen  Toegangnr: 0207  Inventarisnr: 1489
Gemeente: Tiel  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 39  Aangiftedatum: 10-03-1879 
Overledene Henriette Hijmans  Geslacht: V
Overlijdensdatum: 09-03-1879  Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Hijman Hijmans   Moeder Dina Hijmans 
Partner Isaac Hijmans Gosschalks  Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  gebpl: Culemborg; oud 82 jaar

[Bron:-Family Search]

Overlijden:-

Uur van overlijden was 9 uur 's avonds

 [Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.391]

Zij was de echtgenote van (126)175 en de moeder van (126)007,(126)057,(126)091 en (126)134 (dubbelgraf)

Huwelijk  :-

Huwelijk  op 26 Jul 1825 in Culemborg: Isaac Hijmans, 25 jr, koopman, zoon van Godschalk Hijmans & Hendrina Mozes en Jettje Hijman Hijmans, 28 jr, dochter van Hijman Hijmans & Duifje Hijmans.

Aanvullende details:-

Huwelijk van haar ouders:-

Henriette/Jettje/Jetje Hijmans: op 8 Aug 1787 (Ondertrouw op 18/7/1787): Hijman Salomon Hijmans, JM te Culemborg en Duifje Isaac Hijmans, JD, dochter van Isaac Hijmans te Tiel.

 


2013/12/19
bnnch