Het Stenen Archief - Only completed research

[7226]

(36)05
5
Frank
Mozes
Moshe z.v. Ya'akov
Frank
Rachel den Hartog
Jacob Samuel Frank & Sara van Oss
3-9-1859
4 Elloel 5619
Klundert
16-3-1911
16 Adar 5671
's Gravendeel
Strijen
Hier Rust Mozes Frank overleden te 's Gravendeel den 16 Adar //16 Maart 5671 in den ouderdom van 51 jaar Rust in Vrede !
Mosje z.v.Jaacow Frank en Sara
בחצצרות וק [ול שופר הריעו ] לפני המלך ה' פנ איש תם וישר היה שבעה ועשרים שנה בעל תקע ה'ה משה בן יעקב פראנק ושם אמו שרה מת ביום ה' ט"ז אדר שנת תרע"א לפ"ק
בחצצרות....הפסוק נלקח מספר תהילים פרק צח פסוק ו
Met trompetten en bazuingeschal juich voor God de Koning Hier Rust Een ingetogen en rechtschapen man Hij was 27 jaar shofarblazer Deze is Moshe ben Ya'akov Frank En de naam van zijn moeder was Sara Overleed op donderdag 16 Adar van het 5671
De bovenspreuk is uit Psalm 98:6 en heeft betrekking op de religieuze taak van Mozes Frank als "ba'al tokea"-shofar(bazuin) blazer, hetgeen op de steen geaccentueerd is door de weergave van een ramshoorn(shofar). De bovenspreuk is gelijk aan die van Gompel Kleinkramer-(36)14
Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: 's-Gravendeel Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 29 Aangiftedatum: 16-03-1911 Overledene Mozes Frank Geslacht: M Overlijdensdatum: 16-03-1911 Leeftijd: 51 Overlijdensplaats: 's-Gravendeel Vader Jacob Samuel Frank Moeder Sara van Oss Partner Rachel den Hartog Relatie: Echtgenoot Was slager te 's Gravendeel Partner Rachel den Hartog Relatie: Echtgenoot Geboortedatum ontleend aan :- FAMILIE DEN HARTOG IN DE DRECHTSTREEK Website:-http://d-compu.dyndns.org/genbook/blokland/joodse_families_05b.htm
Hij was de echtgenoot van (36)06 Detail resultaat: (Bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: 's-Gravendeel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 01-01-1881 Bruidegom Mozes Frank Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Klundert Bruid Rachel den Hartog Leeftijd: 45 Geboorteplaats: Oost-en West-Barendrecht Vader bruidegom Jacob Samuel Frank Moeder bruidegom Sara van Oss Vader bruid Abraham Simon den Hartog Moeder bruid Elizabeth den Hartog Nadere informatie Weduwe van David van Tijn
2008/05/10