Het Stenen Archief - Only completed research

[7309]

(95)11
4
Engel, v.
Kaatje
Fradche d.v. Mordechai
de Leeuw
Izak de Leeuw
Marcus van Engel en Saartje Godfried
08-06-1863
21 Sivan 5623
Deventer
10-4-1912
23 Nissan 5672
s-Graveland
's-Graveland
Hier Rust Kaatje de Leeuw van Engel Overl. 23 Nisan /10 Apr 5672 H.A.R I.V.
פ"ט כ"ה פראדכע בת מרדכי אשת יצחק הלוי ושם אמה שרה מתה כ"ג ניסן תרע"ב לפ"ק
Hier ligt geborgen De geachte mevrouw Fradche dochter van Mordechai Vrouw van Yitschak ha-Levi En de naam van haar moeder is Sarah Zij stierf op 23 Nisan 5672
De steen is sterk verweerd en haar Hebreeuwse naam is op deze steen onontcijferbaar. Uit de grafsteen van haar zoon Max de Leeuw (95)13 blijkt echter dat haar Hebreeuwse naam Fradche was. De Hebreeuwse zowel als de Nederlandse tekst is gedeeltelijk gereconstrueerd aan de hand van de met zekerheid vastgestelde genealogische gegevens.
Kaatje van Engel, geboren 08-06-1863 te Deventer, overleden te 's-Graveland op 10-04-1912, gehuwd te Deventer op 19-11-1890 met Izak de Leeuw. Dochter van Marcus van Engel en Saartje Godfried [Gegevens verstrekt door Dirkje & Reinier Bobbe:- http://home.planet.nl/~bobbe000/bobbe-home.htm]
Zij was de echtgenote van (95)09 en moeder van (95)13-zie opmerkingen aldaar.
2008/05/18