Het Stenen Archief - Only completed research

[7335]

(28)51
4
Schenk
Eliazer Abraham
Eliazer z.v.Avraham
Geertrui Levie van Brink
1773/1774
Den Haag
9-4-1857
15 Nissan 5617
Schoonhoven
Schoonhoven
Er is geen Nederlandse tekst
תקבר בשיבה טובה
פ"נ
איש יקר רוח ושבע ימים
לא נטה מדרך התמים
יגע כח פה ינוח
עד יום הגדול לקץ הימים
זיו כבוד ימצא הרוח
רון ירן בצל י"ה עולמים
ה"ה כ אליעזר בן
כ"ה אברהם שענק
מת אור ליום שני של
פסח שנת תרי"ז לפ"ק

ת נ צ ב ה 

En hij werd op hoge leeftijd begraven
Hier Rust
Een man dierbaar van geest en zat van dagen
Hij week niet of van de weg der ingetogenen
Zijn kracht geweken, zal hij hier rusten
Tot de grote dag van het einde der dagen
Een eervolle uitstraling zal zijn geest [in hem] vinden
Vreugdevol zal hij zich verblijfden in de schaduw van de Eeuwige Here God,
Deze is de ge'eerde Eliezer zoon
Van de ge'eerde heer Avraham Schenk
Hij overleed op de avond van de tweede 
Pesachdag in het jaar 5617

T N Ts B H 
Bovenspreuk:-Genesis 15:15

De eerste letters van de zes eerste regels geven zijn naam Eli'ezer.
Deze regels zijn op rijm.

Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland 
Algemeen Gemeente: Schoonhoven 
Soort akte: Overlijdensakte 
Aktenummer: 27 
Aangiftedatum: 10-04-1857 
Overledene Eliazar Abraham Schenk 
Geslacht: M 
Overlijdensdatum: 09-04-1857 
Leeftijd: 83
Overlijdensplaats: Schoonhoven 
Vader NN Schenk Moeder NN
 Partner Geertrui Levia van Brink Relatie: Echtgenoot

[Bron:-Familiy Search]
Uur van overlijden:-7 uur 's avonds
Echtgenoot van (28)49
Hij is de vader van (2824, en schoonvader van (28)50

Huwelijk:-
Het huwelijk is te Lekkerkerk op 5 Jul 1807: Eliazer Abraham, JM, geb. Den Haag, wonende alhier en Geertruij Levij, JD, geb. Lienden, Gelderland, wonende te Gouda.
 
In de documenten ook:-Leendert Eliazer
2014/02/06
bnnch