Het Stenen Archief - Only completed research

[7371]

(27)009
2
Waal, v.d.
Henrij(Henri)
Yitschak Zvi z.v.Benjamin
Betsij Goudsmit
Benjamin v.d.Waal & Marianne Docters (verm.)
17-11-1843
24 Cheshvan 5604
Schijndel
6-9-1885
26 Eloel 5645
Schijndel
8-9-1885//28 Eloel 5645
HIER RUST EEN IJVERIG MAN BEMINNENDE DE DEUGD GOD VREEZEND EN WAARHEID LIEVEND, HENRI VAN DE WAAL OVERL. OP 42 JARIGE LEEFTIJD ZONDAG DEN 6 SEPT= 5645. Z.A.R.I.V.
Jitzchak Zvi z.v.Benjamin en Miriam
פ"ה איש חרוץ ינוח אהב צדק נאמן רוח יראת אל אוצרו ובדרך אמת אשורו ה"ה כ'מר יצחק צבי בן כ' בנימין ושם אמו מרים נפטר בדמי ימיו יום א' כ"ו אלול ונקבר יום ג' כ"ח בו תרמ"ה לפ"ק ת נ צ ב ה
Hier Zal een ijverig man rusten hij had gerechtigheid lief (1) [en was] betrouwbaar van geest (2) De vrees voor God [was] zijn schat (3) En waarachtig was hij op de weg der waarheid Deze is de geeerde heer Jitschak Tsvi De zoon van de geeerde Benjamin en de naam van zijn moeder was Miriam Hij overleed in de bloei van zijn jaren op zondag 26 Eloel en werd begraven op dinsdag 28 in die maand 5645 T.N.Ts.B.H.
(1) Zie Psalm 45:8. (2) Zie Spreuken 11:13. (3) Zie Jesaja 33:6. Overleden: zondag 26 Eloel 5645 = 6 september 1885. Begraven: dinsdag 28 Eloel 5645 = 8 september 1885.
Niet getraceerd in directe documentatie.

Hoogst waarschijnlijk is hij een zoon van (27)003 & (27)004 (*) en zeker op grond van aktes van kinderen de echtgenoot van (27)010.

(*)-Is deze identificatie juist dan is hij de broer van (27)005, (27)006,
(27)012 en (27)024

Hij had 2 kinderen die in de Shoa omkwamen:-

Marianna Rosetta van de Waal-(geboren 1877)
Henri van de Waal-(geboren 1886)-een posthuum geboren kind, zoals ook uit de naamgeving blijkt.
2018/12/31
bnnch