Het Stenen Archief - Only completed research

[7443]

(28)03a
3
Berkleij
Philippus
Uri genaamd Pais z.v. Avraham
Rozetta Zwart
Abraham Philip Barkleij & Betje Pes Sam. Cohen-Kloot
1797
Amsterdam
25-8-1871
9 Ellul 5631 (zie opmerking)
Schoonhoven
Schoonhoven
[Dubbelgraf] Hier Rusten de echtelieden 
PHILIPPUS BERKELEIJ 
Overl.7 Eloel//25 Aug.5631..
Uri Fijs z.v.Awraham Berkleij en Fees
ושם ינוחת יגיע כח
 פנ
 כ' אורי המכונה פייס
 בן כ' אברהם
 בערקליי
 ושם אמו פעס
 הלך לעולמו
 ביום שק ט' אלול
 שנת תרל"א לפ"ק
 ת נ צ ב ה
En daar is de rustplaats van vermoeiden van kracht 
Hier rust 
De heer Uri genaamd Pais 
Zoon van de ge'eerde Avraham Berkleij 
En de naam van zijn moeder was Pes 
Hij ging naar zijn Eeuwigheid 
Op de Heilige Shabbath 9 Eloel 
Van het jaar 5631 
T.N.Ts.B.H.
Voor verklaring van de bovenspreuk-zie bij echtgenote(28)03 
De niet-Joodse overlijdensdatum correspondeert in zoverre met de Hebreeuwse overlijdensdatum 9 Eloel 5631, voorkomend in de Hebreeuwse tekst van de steen, dat deze datum gelijk is aan 26 Aug 1871. 
Vermoedelijk overleed hij op Vrijdagavond na invallen van de Shabbath, dwz op 25-8-1971 (Vrijdag), identiek aan de overlijdensakte. 
De datum 7 Eloel 5631 in de Nederlandse tekst is in ieder geval foutief en moet zijn 9 Eloel 5631, zoals aangegeven in de Hebr.tekst.
Detail resultaat: (Partner) Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland Algemeen Gemeente: Schoonhoven Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 67 Aangiftedatum: 26-08-1871 Overledene Philippus Berkleij Geslacht: M Overlijdensdatum: 25-08-1871 Leeftijd: 74 Overlijdensplaats: Schoonhoven Vader NN Berkleij Moeder NN Partner Rozette Zwart Relatie: Weduwnaar
Echtgenoot van (28)03-dubbelgraf 
Concluderend uit de database van Ashkenazisch Amsterdam in de 18e eeuw van Akevoth waren Berkleij's gevestigd in Londen in de 18e eeuw, alwaar de naam was Barkley ; bij migratie naar Nederland werd dit Berkleij of Berkloi(y). Hij is een zoon van het volgende ouderpaar in deze database:- 1) Betje Pes Samuel Cohen-Kloot, birth 1764 Amsterdam, died 1815 Amsterdam, Muiderberg cemetery: on 26 Adar II 1815 - Bethje/Pes Samuel Kloot, wife of Abraham ben Peis Berklou/Barkloi from London. Married 1786 Amsterdam, dtb 756/92; witn.groom Abraham Levie: f.Philip Levie; witn.bride: f.Samuel Cohen. to: Abraham Philip Barkleij, birth 1764 London, died 1819 Amsterdam, Muiderberg cemetery: on 29 Aw 1819 - Abraham ben Peis Berkleij/Barkloi. Voor verder gezinsverband zie de gezinskaart aldaar.

[Verdere gegevens uit onderzoek door Moshe Mossel-Jeruzalem]

a)-Van de volgende verwanten, overleden te Schoonhoven of nakomelingen daarvan, zijn geen grafstenen gevonden:-

1)-Zijn eerste vrouw Sophia de Jonge, dochter van de overledene  
    te Leerdam (113)32,-zie ook aldaar-overleed op 22 Dec 1842 te
    Schoonhoven, tesamen met een doodgeboren kind.
2)-Een broer en een zuster van Sophia de Jonge, resp.Mozes de
    Jonge, overl. op 25 Jul 1841(46 jr.oud) en Sara de Jonge, overl.
    op 6 Sep 1862 (84 jr.oud) overleden eveneens te Schoonhoven.
    Sara was getrouwd met Abraham de Vries, die ook aldaar overleed
    op 29 Mar 1863(90 jr.oud).  

b)-Een dochter uit het eerste huwelijk met Sophia de Jonge, Julie
    Berkeleij trouwt te Schoonhoven op 17 Jun 1863 met Isaak v.Goch
    uit Nijmegen.

c)-Een zoon uit het tweede huwelijk van Philippus, Arend Berkeleij
    wordt op 7 Mar 1852 te Schoonhoven geboren.
    Arend Berkeleij trouwde met Truitje Schenk.
    Van haar staat de grafsteen wel:-(28)15.
    Een zoon uit dit huwelijk, Elias Berkeleij, geb. te Schoonhoven in 1880, overlijdt
    in 1947 in Aruba.

d)-De moeder van Sophia de Jonge-echtgenote van Leerdam
    (113)32-zie aldaar-overleed in Schoonhoven op 6 Jan 1851
     (90 jr.oud).
 

2013/10/26
bnnch