Het Stenen Archief - Only completed research

[7446]

(28)06
4
Rees, van
Reijntje Arend
Rechle d.v. Uri
van Gelder
Hartog Abraham van Gelder
Arend van Rees & Klaartje Juda van Amerongen
03-06-1803
13 Sivan 5563
Nijkerk
16-10-1867
17 Tishri 5628(zie opm.)
Schoonhoven
Schoonhoven
18-10-1867//19 Tishri 5628(zie opm.)
REIJNTJE van GELDER 
Geboren van REES
Rechelle d.v.Uri van Rees en Gelle v.v. Zvi van Gelder
אשה יראת ה' היא תתהלל !
רחצה יורדי קבר
עודדה אשה וגבר
כואב ועני הושעת
לדבר טוב מאד יגעת
אהלך בצל י"ה נטעת !
ה"ה מרת רעכלא
בת כ' אורי פאן רעהס ז"ל
ושם אמה געלא
אשת פו"מ כ' צבי פאן געלדער
נאספה ביום עש"ק י"ט תשרי
ותקבר יום א' ה"ר כ"א בו
שנת תרכ"ח לפ"ק
 ת נ צ ב ה
אשה....הפסוק נלקח מספר משלי פרק לא פסוק ל תאריך הפטירה הלועזי הוא: 18-10-1867 הר = הושענא רבה
Een godvrezende vrouw, die zij geprezen! 
Gij waste hun die neerdaalden in het graf, 
Gij bemoedigde vrouw en man, 
Aan de lijdende en arme gaf U redding, 
Naar uiterst goede ging Uw verlangen uit, 
Uw tent plaatste U in de schaduw van God. 
Deze is mevrouw Rechele 
Dochter van de ge'eerde Uri van Rees 
Zijn herinnering zij tot zegen 
En de naam van haar moeder was Gela 
Vrouw van bestuurder en leider de ge'eerde Zvi van Gelder 
Zij werd vergaderd* op de vooravond van de Heilige Shabbath de 19e Tishri en zij werd begraven 
Op de 1e dag Hoshana Rabah de 21e van die maand 
Van het jaar 5628 
T.N.Ts.B.H.
Spr 31: 30 Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen.
 *Tot haar voorouders 
Hoshana Rabah is de zevende en laatste dag van Soekoth. 

De overlijdensdetails op de steen zijn onjuist van de Burgerlijke Stand gegevens:-

Zij overleed op woensdag 16-10-1867= 17 Tishri 5628 om twaalf uur 's nachts en niet op vrijdag 19 Tisri 5638, de vooravond van de Heilige Shabbath, en werd begraven op vrijdag 18-10-1867=19 Tishri 5628 en niet op zondag 
20-19-1867=21 Tishri 5628.
De zeer uitgebreide Hebreeuwse details waarbij ook het begraven op Hoshana Raba specifiek wordt vermeld, roept twijfels op, of de overlijdensakte in deze wel juist is.

Overl.akte genlias:
Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - 
Overlijden Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland Algemeen
 Gemeente: Schoonhoven 
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 87 
Aangiftedatum: 18-10-1867 Overledene Reijntje van Rees Geslacht: V Overlijdensdatum: 16-10-1867 
Leeftijd: 64 
Overlijdensplaats: Schoonhoven 
Vader Arend van Rees Moeder Klaartje van Amerongen 
Partner Hartog Abraham van Gelder Relatie: Echtgenote 


Echtgenote van (28)34 Zuster van (28)38
Moeder van [Muiderberg] (500)du-032
Zij is de grootmoeder en naamgenote van (28)04. 

 Detail resultaat: (Bruid) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland Algemeen Gemeente: Schoonhoven Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 14 Datum: 12-09-1828 Bruidegom Hartog Abraham van Gelder Geboortedatum: 02-05-1806 Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Schoonhoven Bruid Rijntje Arend van Rees Geboortedatum: 03-06-1803 Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Nijkerk Vader bruidegom Abraham Hartog van Gelder Moeder bruidegom Betje Hartog Nathan Serf Vader bruid Arend van Rees Moeder bruid Klaartje Juda van Amerongen

Aanvullend genealogisch onderzoek:- Het huwelijk van de ouders van Abraham Hartog v. Gelder vond plaats in Den Haag op 9 Jun 1805: Abraham Hartog van Schoonhoven & Betje Hartog Nathan. Ook: een dochter van dit paar, Betje, geb~1842 trouwt in Schoonhoven op 4 Sep 1872 (acte nr. 18) met Jacobus Wolf, 44 jr.oud, van Nijmegen. Ouders bruid: Hartog Abraham v.Gelder & Reintje Arend v.Rees (Genlias)
2018/01/20
nahum_a