Het Stenen Archief - Only completed research

[7468]

(28)29
4
Gelder, van
Hertz (Henk)
Naftali z.v. Avraham
Rebecca Goudsmit
Abraham Hartog van Gelder & Rozetta van Wijnbergen
13-10-1824 (zie opm.)
21 Tishri 5585
Schoonhoven
13-02-1893
27 Shevath 5653
Schoonhoven
Schoonhoven
15-2-1893//29 Shevath 5653
Hier Rust 
HERTZ van GELDER 
Weduwnaar van 
REBECCA GOUDSMIT 
Geb: 10 October 1824 (*)
Overl:13 Februari 1893 
R.I.V.
Naftali z.v.Awraham van Gelder
נפתלי שבע רצון
 פ"נ
 איש נכבד ישר ותמים
 כ"ה נפתלי בן כ"ה אברהם
 פאן געלדער
 פו"מ דק"ק שהאנחווען
 נפטר בליל כ"ז שבט
 ונקבר ביום ד' ער"ח אדר
 תרנ"ג לפ"ק
 ת נ צ ב ה
נפתלי....הפסוק נלקח מספר דברים פרק לג פסוק כג
 בשם העיר הוחלפו האותיות ה' וח' וצריך למעשה להיות כתוב שחאנהווען
Naftali is van welgevallen verzadigd * 
Hier rust 
Een ge'eerd man, rechtschapen en ongekunsteld 
De ge'eerde heer Naftali zoon van de ge'eerde heer Avraham Van Gelder Bestuurder en leider van de heilige gemeente Schoonhoven 
Hij overleed op de avond van 27 Shevat 
En hij werd begraven op woensdag 
De vooravond van de Nieuwe Maanddag Adar 
 5652
T.N.Ts.B.H.
*Dt 33:23 -Naftali is van welgevallen verzadigd [Pentateuch vertaling Opperrabijn J.Vredenburg] 
De naam van de stad Schoonhoven is fout gespeld (de letters hee en chet zijn verwisseld)
[Bron:-Family Search]
Geboren:-
Akte #82 Schoonhoven 14 -10-1824
Geboren om 1 uur 's middags

Detail resultaat: (Partner) Bron Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland 
Algemeen Gemeente: Schoonhoven 
Soort akte: Overlijdensakte 
Aktenummer: 8 
Aangiftedatum: 14-02-1893 
Overledene Henk van Gelder 
Geslacht: M 
Overlijdensdatum: 13-02-1893 
Leeftijd: 68 
Overlijdensplaats: Schoonhoven 
Vader Abraham Hartog van Gelder 
Moeder Rozetta van Wijnbergen 
Partner Rebecca Goudsmit Relatie: Weduwnaar
Hij was de zoon van (28)32 & (28)40 en de echtgenoot van (28)28
2014/02/15
bnnch