Het Stenen Archief - Only completed research

[7472]

(123)140
5
Frohmann
Gerson
Gershom z.v. Rafael
Julia (Julie) Gans
Rafaël Frohmann & Jettchen Vogel
13-12-1868
29 Kislev 5629 (zie opm.)
Gross-Zimmern, Duitsland
04-03-1941
5 Adar 5701
Hoogezand
Slochteren (Kolham)
RUSTPLAATS VAN
GERSON FROHMANN
Op zijn steen staat een opengeslagen gebedenboek - met de woorden "Eredienst van Israel" - symbolisch benadrukkend zijn taak als voorganger en godsdienstleraar. 
יקר בעיני ה המותה לחסידיו
פ"נ
עבודת ישראל
איש צדיק תמים
רבי גרשום בן רבי רפאל פראהמנן
ושם אמו יטטא 
עסק בתורה בעבודה
ובג"ח כל ימי חייו
נשמתו הטהורה עלתה למרום 
ה אדר תש"א לפ"ק 

ת נ צ ב ה 
Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten
Hier Rust
[Eredienst van Israel]
Een rechtvaardig en ingetogen man
De heer Gershom zoon van de heer Rafael Frohmann
En de naam van zijn moeder was Jetta
Verrichte zijn werk voor de Tora en de Eredienst
en voor barmhartigheid gedurende al zijn levensdagen
Zijn zuivere geest steeg op naar Den Hoge op
5 Adar 5701

T N Ts B H 
De bovenspreuk is uit Psalm 116:15 (vertaling Statenbijbel)

Op ushmm.org worden zijn geboortedatum en -plaats vermeld als 13-12-1868 in Geilenkirchen. Geilenkirchen klopt waarschijnlijk niet, want het echtpaar is daar pas in 1890 gaan wonen. 

Aangezien zijn uur van geboorte niet bekend is, kan zijn geboortedatum volgens de Joodse kalender niet met zekerheid worden vastgesteld.

Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 

Algemeen  Gemeente: Hoogezand   Aktenummer: 27
Aangiftedatum: 04-03-1941 
Overledene Gerson Frohmann  Geboorteplaats: Groot-Simmeren 
Overlijdensdatum: 04-03-1941
Leeftijd: 72
Overlijdensplaats: Hoogezand 
Ouders:  Rafaël Frohmann en Jetschen Vogel, beiden overleden
Partner Julia Gans 

Uur van overlijden: des voormiddags te één uur

Zijn zoon Adolf Gerson Israël Frohmann doet aangifte. Volgens de overlijdensdakte woonde hij in Wieringermeer (Werkdorp ter Stichting Joodse ArbeidJ), waar hij een landbouwkundige opleiding volgde ter voorbereiding op emigratie naar Palestina.

Zijn moeder is overleden op 12-01-1915 in Gross-Zimmern volgens haar steen op http://www.alemannia-judaica.de/gross-zimmern_synagoge.htm

In 2014  zijn struikelstenen geplaatst voor het echtpaar Frohmann-Gans in Geilenkirchen:  https://www.bkwirtschaft.de/index.php/
Gerson Frohmann en Julia Gans kwamen beiden uit Hessen, en woonden sinds 1890 in de Konrad-Adenauer-Strasse 252 in Geilenkirchen, waar hij leraar en cantor was van de Joodse gemeente. 

http://www.familienbuch-euregio.de/genius/php/
Het echtpaar had zes kinderen die allen in Geilenkirchen zijn geboren. Drie van hen zijn vroeg gestorven en twee zijn in de Shoah omgekomen.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/151814/julie-frohmann-gans
Zijn echtgenote Julie Gans is op 07-01-1871 in Frankfurt-am-Main geboren en is op 14-01-1943 met haar zus Blüme Betty Nort-Gans in Auschwitz vermoord. Hun laatste adres was Rijnkade 34 in Arnhem, het adres van Blüme, bij wie Julie na de dood van Gerson inwoonde.

Hun dochter Rachel Hamburger-Frohmann is op 07-02-1900 in Geilenkirchen geboren en is met haar echtgenoot Gerrit Hamburger, hun dochter sMagdalena (15) en Julie (10 en zoon Jakob (13) op 12-02-1943 in Auschwitz vermoord. Hun laatste adres was Hoofdstraat 9 in Hoogezand. Hun zoon Abraham is op 09-07-1943 in Sobibor vermoord. Zijn laatste adres was de Joodse jeugdfarm in Gouda.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/226518/adolph-gerson-frohmann
Hun zoon Adolph Gerson Frohmann is op 16-10-1912 in Geilenkirchen geboren en op 16-01-1942 in Mauthausen vermoord. 
"Volgens de lijst 'gearresteerde Joodse mannen' werd Adolph gearresteerd tijdens de razzia van 11 juni 1941. Hij woonde toen bij Levy op Merwedeplein 45."
https://www.werkdorpwieringermeer.nl/adolph-gerson-frohmann/
Zijn echtgenote Karola Elter en hun dochter Chawa Eva hebben Bergen-Belsen overleefd, werden in Tröbitz bevrijd en zijn uiteindelijk in Haifa in Israël terechtgekomen.

Verdere informatie
Bron: Holocaust Survivors and Victims Database van het United States Holocaust Memorial Museum 
Volgens hun informatie was Gerson Frohmann leraar en cantor van beroep in Geilenkirchen, waar hij tot 1937 woonde. Hij gaf daar niet alleen les, maar verzorgde ook de synagogediensten. Zijn adres was toen Hindenburgstrasse 255. . 

Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, E.P. Boon en J.J.M. Lettinck
p.149: " Ook in Hoogezand immigreerde een Duitse familie in 1939. Het was het echtpaar Frohmann uit Frankfurt. Gerson en Julia Frohmann-Gans trokken in bij hun dochter Rahel, die met godsdienstonderwijzer Gerrit Hamburger getrouwd was. Deze was de laatste onderwijzer/chazzen van de kille Hoogezand. Hij woonde met zijn gezin op Hoofdstraat 9 en later op de Sportterreinstraat 57, dus niet in het chazzenshuis voor de synagoge, dat Abraham Jacobs had laten bouwen."
2022/01/15
bnnch