Het Stenen Archief - Only completed research

[7473]

(123)141
4
Levit (Leviet)
Rachel
Rachel d.v. Hertz
Nijveen
Benjamin Nijveen
Hartog Levit & Lea Abrahams
27-09-1854
5 Tishri 5615
Oude-Pekela
23-12-1941
3 Tevet 5702
Foxhol, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
HIER RUST
RACHEL NIJVEEN
LEVIET
GEB. 27 SEPT. 5615
OVL. 23 DEC. 5702
Z. R. I. V. 

Haar achternaam op de steen komt niet helemaal overeen met de naam die op haar geboorte-, overlijdens- en huwelijksakte wordt vemeld. 

Haar steen wordt met een treurwilg gesierd.
פ"ט
אשה צנועה
רחל בת ר הערץ
ושם אמה לאה
הלכה לעולמה
ג טבת תש"ב  לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier is geborgen
Een bescheiden vrouw
Rachel dochter van de heer Hertz
En de naam van haar moeder was Lea
Zij ging naar haar Eeuwige Leven
3 Tevet 5702

T N Ts B H 

Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte  Gemeente: Oude Pekela  Aangiftedatum: 28-09-1854  Aktenr: 76

Kind: Rachel  Geslacht: V  Geboortedatum: 27-09-1854  Geboorteplaats: Oude Pekela

Vader: Hartog Levit, handelsman te Oude Pekela  Leeftijd: 39 jaar

Moeder: Lea Abrahams

Uur van geboorte: des voormiddags te elf uur

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden  Gemeente: Hoogezand  Aangiftedatum: 24-12-1941  Aktenr: 102

Overledene: Rachel Levit  Leeftijd: 87 jaar  Datum van overlijden: 23-12-1941  Plaats van overlijden: Foxhol  Geboorteplaats: Oude Pekela

Ouders: Hartog Levit en Lea Abrahams, beiden overleden

Weduwe van Benjamin Nijveen

Uur van overlijden: des namiddags te half vijf


Zij was een schoonzus van (123)086 en (123)124, moeder van [Groningen (Iepenlaan)] (301)7-252 en een zus van [Diemen] (400)c03-015.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Oude Pekela
Datum: 28-07-1877
Bruidegom: Benjamin Nijveen
Leeftijd: 25 jaar
Geboorte- en woonplaats: Hoogezand
Bruid: Rachel Levit
Leeftijd: 22 jaar
Geboorte- en woonplaats: Oude Pekela
Ouders bruidegom: Jacob Nijveen, koopman, en Elsien Benjamins Leviet, wonende te Hoogezand
Ouders bruid: Hartog Levit, handelsman, en Lea Abrahams, wonende te Oude Pekela

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/24003.shtml
Rachel was een dochter uit het tweede huwelijk van haar vader. Zijn eerste echtgenote, Rachel Abraham Trompetter, was in 1849 gestorven. Waarschijnlijk waren zijn twee echtgenoten zussen, beiden dochters van Sara (Saartje) Abrahams, zoals blijkt uit hun huwelijksakten.

Haar echtgenoot Benjamin Nijveen is op 46-jarige leeftijd overleden op 17-05-1898 in Foxhol (aktenr. 76).

Rachel en Benjamin hadden tien kinderen, van wie vijf omgekomen zijn in de Shoah: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/136910/hartog-nijveen
Hartog Nijveen is op 19-09-1879 in Hoogezand geboren en met zijn echtgenote Duifje Kets de Vries op 20-03-1943 in Sobibor vermoord. Hun zoon Benjamin is op 01-01-1945 in Auschwitz vermoord.

Jakob Nijveeen is op 02-05-1883 in Anloo geboren en op 26-10-1942 in Auschwitz vermoord. Zijn echtgenote Betje Bollegraaf is op 11-12-1942 in Auschwitz vermoord, hun zoon Benjamin op 10-03-1942 in Extern kommando Oranienburg, Barend op 22-06-1942 in Mauthausen. Hun dochter Hindrina Simmeren-Nijveen is met haar dochtertje Selma Juliana (1) op 26-10-1942 in Auschwitz vermoord, en haar echtgenoot Willem Simmeren is op 29-02-1944 in Extern kommando Ludwigsdorf vermoord. Hun dochter Rachel van Delft-Nijveen en hun zoontje Abraham (1) zijn op 11-12-1942 in Auschwitz vermoord en haar echtgenoot Barend van Delft is op 30-09-1942 in Auschwitz vermoord. 

Lea Cohen-Nijveen is op 26-09-1890 in Hoogezand geboren en met haar echtgenoot Hartog Cohen en hun dochter Rachel op 03-12-1942 in Auschwitz vermoord.

Haar tweelingzus Rika van Dam-Nijveen is op 26-09-1890 in Hoogezand geboren en op 19-10-1942 in Auschwitz vermoord. Haar echtgenoot Maurits Philippus van Dam en hun zoon Phlippus zijn op 30-11-1943 in Auschwitz vermoord.

Samuel Nijveen is op 06-04-1888 in Hoogezand geboren en is met zijn echtgenote Bertha Winter op 23-04-1943 in Sobibor vermoord.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950
p. 71: "Hoogezand was evenmin als Sappemeer ingenomen met dokters die hulp boden zonder overleg met de gemeentelijke instanties. Toen Rachel Nijveen-Leviet de armenarts raadpleegde over de ogen van haar zoon - hij wilde kleermaker worden en zij vroeg zich af of hij daar wel de ogen voor had - stuurde deze haar naar een oogarts in de stad Groningen. Dat achtte het gemeentebestuur ongehoord: '..het gaat niet aan de armen maar dadelijk ten koste van de gemeente naar Groningen te zenden', zo klonk het. De jongen had kennelijk niet ogen geschikt voor gepriegel met naald en draad: hij ging in de lompenhandel."

2022/01/15
bnnch