Het Stenen Archief - Only completed research

[7507]

(28)47
4
Blankenstein, van
Heijman Philip
Chaim z.v. Joseph Uri Shraga
Lea David van Wittene
Philips Heijmans & Trijntje Simonsdochter
08-04-1786
10 Nissan 5546
IJsselmonde
02-05-1859
28 Nissan 5619
Lekkerkerk
Schoonhoven
04-05-1859//30 Nissan 5619
Er is geen Nederlandse tekst
Chaim z.v.Josef Uri Sjraga van Blankensteijn
זכר לחיים
 פ"נ
 חיים בחר ויוסף אור ישר, גם אושר חיים
 בניו הגדיל. לאהבת אל בדרך חיים
 כירא ושלם. האריך ימים ,לחיי נצחים
 ה"ה כ' חיים בר יוסף אורי שרגא
 פאן בלאנקענסטיין נפטר ביום
 ב' כ"ח ניסן ונקבר ביום ד' אדר"ח אייר
 בשנת ו'ח'י'י'ם' ה'ת'מ'י'מ'י'ם' לפ"ק
 ת נ צ ב ה
סכום האותיות המודגשות הוא 619 שזו שנת תרי"ט
תאריך הפטירה הלועזי הוא: 2-5-1859
Een herinnering voor het Leven 
Hier rust 
Chayim- Voor het leven koos hij en door toevoeging van licht van het rechtschapene ook levensvreugde.
Zijn zonen liet hij opgroeien in de liefde voor God, als een levensweg van godvrezendheid en volledigheid. Hij bereikte een hoge leeftijd tot het Eeuwige Leven 
Dit is de ge'eerde Chayim, zoon van Josef Uri Shraga van Blankenstein 
Hij overleed op maandag 28 Nissan 
En hij werd begraven op woensdag,  de eerste dag Rosh Chodesh Iyar 
Van het jaar 5619 
T.N.Ts.B.H.
De gemarkeerde letters leveren het getal 619 op. 
De bovenspreuk kan ook vertaald worden als:-Ter herinnering voor Chaim (Chaim= leven) 
 De eerste regel lijkt een woordspeling te zijn van begrippen die af te leiden zijn van zijn patronimische naam [Chaim=Leven; Joseef=toevoeging; Uri=Licht] De aangestipte letters in de eerste regel geven חיים ב"ר יוסף אורי שרגא = Chaim zoon van Joseef Uri Shraga. 
Over het geheel is de tekst zeer gekunsteld en zijn er diverse interpretaties mogelijk van gedeeltes ervan.
[Bron:-Family Search]
Overlijdensakte #33 Lekkerkerk 03-05-1859
Overleden om 3 uur namiddag

Deze overlijdensakte geeft als spelling van de familienaam:-
van Blankenstein.
Ook de kinderen en kleinkinderen van Heiman Philip hebben bijna allen de spelling van de naam "van Blankenstein" geadopteerd. 


Echtgenoot van (28)33 
Vader van (28)01 
Hij was de grootvader van (28)31

Hun huwelijk was waarschijnlijk op 3 Nov 1805 in Lekkerkerk
 

Stamboom Meijer in de familiestambomen collectie van Akevoth:-


Heijman Philip VAN BLANKENSTEIJN, birth 08-04-1786 IJsselmonde, died 02-04-1859 Lekkerkerk 
Married 02-05-1805 Lekkerkerk to: 
Lea David VAN WITTENE, birth 07-1783 Amsterdam, died 15-03-1850 Lekkerkerk 
From this marriage:-
* Hanna Heijman VAN BLANKENSTEIJN, birth 10-09-1818 Lekkerkerk, died 22-07-1849 Woubrugge 
Aangifte van overlijden gedaan door Izaak Engers, koopman, 26 jaar te 
Aarlanderveen en Gerson Benjamin Mol, vleeschhouwersknecht, 50 jaar te 
Woubrugge. Na het overlijden van Hanna van Blankensteijn werd haar vader 
Philip van Blankensteijn benoemd tot toeziendvoogd. Hanna en Abraham Jacob 
Meijer waren getrouwd in gemeenschap van goederen


Ouders:-

Philip HEIMANS, birth 1757 Darmstadt, died 12-03-1830 IJsselmonde 
Married 1786 to: 
Trijntje SIMONSDOCHTER, birth 1763 Hermanstein, Hessen (*)

(*)-Flip Heijman geeft op 6 Sep 1788 in Lekkerkerk het lijk aan van zijn huisvrouw Kaatje Salomonsdr (en niet Trijntje Simonsdr)

De overlijdensdatum:-2-4-1859 alhier is eveneens foutief en moet zijn  2-5-1859. 

2021/06/27
bnnch