Het Stenen Archief - Only completed research

[7508]

(28)49
4
Brink, van
Geertrui Levie
Gella (Gelle) d.v. Yehuda
Schenk
Eliaser Abraham Schenk
Levie Mozes & Belia Jacobs
1775
Lienden
25-01-1864
17 Shevath 5624
Schoonhoven
Schoonhoven
27-01-1864//19 Shevath 5624
Er is geen Nederlandse tekst
Gelle d.v. Jehuda Brink en Beile v.v.Eliezer Sjenk
אדם להבל דמה
 פ"ט
 גועה שמה מהללה בשערים
 עלתה למרום לבכי ותמרורים
 לדאבון ולתוגת לב יום מיתתה
 אחריה שאלות ברכה הניחה
 ה"ה געלא
 בת כ"ה יהודה ברינק
 ושם אמה בילא
 אשת אליעזר שענק ז"ל
 נפטרה ביום ב' י"ז שבט
 ונקברה ביום ד' תרכ"ד לפ"ק
 ת נ צ ב ה
אדם....הפסוק נלקח מספר תהילים פרק קמד פסוק ד
De mens is gelijk een nietigheid* 
Hier is geborgen 
Die haar naam uitroept, looft haar in de poorten
Zij steeg op naar de hemel in verdriet en rouwbeklag
Tot diepe smart en treur van hart was haar sterfdag 
Zij liet een restant van zegen achter
Deze is Gela 
De dochter van de ge'eerde heer Yehudah Brink 
en de naam van haar moeder was Beila 
Vrouw van Eliazer Schenk zaliger nagedachtenis 
Zij overleed op maandag 17 Shevat 
 En zij werd begraven op woensdag 5624 
 T.N.Ts.B.H.
*Ps144:4 De mens is gelijk een nietigheid , [zijn dagen zijn als een voorbij glijdende schaduw.] 
De eerste letters van de eerste 4 regels zijn een acrostichon op haar naam Gella(Gelle).
Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland 
Algemeen Gemeente: Schoonhoven 
Soort akte: Overlijdensakte 
Aktenummer: 15 
Aangiftedatum: 26-01-1864 
Overledene Geertrui Levie Brink 
Geslacht: V 
Overlijdensdatum: 25-01-1864 
Leeftijd: 89 
Overlijdensplaats: Schoonhoven 
Vader NN Brink Moeder NN 
Partner Eliasar Schenk Relatie: Weduwe

Bron voor geboortejaar en geboorteplaats:-
Volkstelling 1830 Schoonhoven bldz. 106
Groene Hart Archieven-


Echtgenote van (28)51
Zij is moeder van (28)24 en schoonmoeder van (28)50. 


 

2014/02/15
bnnch