Het Stenen Archief - Only completed research

[7547]

(123)078
5
Hausmann (Haussmann)
Henriette
Yetta d.v. Yehudah
Odewald
Heiman Odewald
Levie Nathan Hausmann & Tina Davids Cohen
03-01-1836
13 Tevet 5596
Noordbroek
30-03-1917
7 Nissan 5677
Groningen
Slochteren (Kolham)
HENRIETTE
HAUSSMANN
WED. H. ODEWALD.
GEB 13 TEBETH 5596,
OVERL. 7 NIESSAN 5677.
H.A.R.I.V.

פ"ט
אשת חיל, מ יטא
בת יהודה הוסמאן
ושם אמה טעלצא
אלמנת חיים אדעולד
מתה עש"ק ז ניסן
תרע"ז לפ"ק

ת מ כ 


Hier is geborgen
Een flinke vrouw, mevr. Yetta,
Dochter van Yehuda Hausmann
En de naam van haar moeder was Teltse
Weduwe van Chaim Odewald
Overleden op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) 7 Nissan
5677

Moge Zij in Ere Rusten

Bron  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Noordbroek
Aktenummer: 2  Aangiftedatum: 04-01-1836  
Kind: Henriette  Geboortedatum: zondag, 03-01-1836  Geboorteplaats: Noordbroek, huisnr. 104  Geslacht: V
Vader: Levie Nathan Hausmann, vleeschhouwer te Noordbroek 
Leeftijd: 38 jaar  
Moeder: Tina Davids Cohen, wonende te Noordbroek  
Uur van geboorte: des morgens ten zes ure  

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Groningen  
Aktenummer: 484  Aangiftedatum: 31-03-1917 
Overledene: Henrietta Hausmann  Geboorteplaats: Zuidbroek   
Overlijdensdatum: 30-03-1917
Leeftijd: 81  Overlijdensplaats: Groningen 
Ouders: Levie Hausmann en Tiena Cohen, beiden overleden  
Weduwe van Heiman Odewald

Uur van overlijden: des namiddags te vijf uur

Zij was echtgenote van (123)044, moeder van (123)040 en (123)058, dochter van (123)006 en (123)012, en een halfzus van (123)017 en [Zuidbroek] (54)21. 

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Zuidbroek
Datum: 18-04-1857
Aktenr: 5
Bruidegom: Heiman Odewald
Leeftijd: 31 jaar
Geboortedatum: 15-07-1828
Geboorte- en woonplaats: Schildwolde
Bruid: Henriëtte Hausmann
Leeftijd: 21 jaar
Geboortedatum: 03-01-1836
Geboorteplaats: Noordbroek
Woonplaats: Zuidbroek
Vader bruidegom: Asser Lazarus Odewald, vleeschhouwer te Schildwolde
Moeder bruidegom: Hinderine Filips van Hasselt, wonende te Schildwolde
Vader bruid: Levie Nathan Hausmann, vleeschhouwer te Zuidbroek
Moerder bruid: Tina Davids Cohen, overleden

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/5596.shtml
Henriette was een dochter uit het eerste huwelijk van haar vader Levie Nathans Hausmann met Tina Davids Cohen.
Haar moeder is zeven maanden na de geboorte van haar tweede kindje Leentje overleden op 14-04-1938. Leentje is zeven maanden daarna ook  overleden.

Haar vader is twee jaar later met Caroline Hoffmann getrouwd.

Henriette en Heiman hadden zeven kinderen die in Schildwolde zijn geboren.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/134050/elize-de-vries-odewald
Hun dochter Eliza de Vries-Odewald is op 20-03-1943 in Sobibor vermoord. Haar zoons Izaak de Vries en Heiman Asser de Vries zijn op 28-02-1943 in Auschwitz en op 31-03-1944 in Midden-Europa vermoord.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 188
"Het betreft zijn [Levie Nathan Hausmanns] testament, de herroeping ervan en de boedelscheiding na zijn overlijden. In 1859 stelde hij zijn testament op. Zij tweede echtgenote Caroline Jozef Hofman zou de beschikking krijgen over zijn nalatenschap en na haar overlijden kregen respectievelijk Levies en Carolines erfgenamen elk de helft van wat er over was. Levie had een dochter uit zijn eerste huwelijk [Henriette]. Zij zou op deze manier minder erven dan de kinderen uit zijn tweede huwelijk. Die zouden van hun moeders en hun vaders helft erven, terwijl zij alleen haar deel uit vaders helft zou krijgen. Vlak voor zijn overlijden in 1870 herriep Levie dit testament, waarschijnlijk om ongelijkheid onder zijn kinderen te voorkomen. Hierdoor moesten zijn weduwe en de kinderen de erfenis meteen na zijn overlijden verdelen. Na zijn dood werd daartoe zijn bezit publiekelijk verkocht."
2022/01/15
bnnch