Het Stenen Archief - Only completed research

[7550]

(123)081
5
Bendik (Bendiks)
Marchiena
Miriam d.v. Pinchas
Israëls
Nathan Israëls
Benjamin Bendik & Reintje van Esso
10-08-1878
11 Av 5638
Oosterdiep, gem. Veendam
04-01-1918
20 Tevet 5678
Martenshoek, gem. Hoogezand
Slochteren (Kolham)
Rustplaats van
MARCHIENA BENDIKS
geb. 11 Ab 5638
overl. 20 Tebeth 5678
echtgenoote van N. ISRAËLS
פ"נ
אישה ישרה ונעימה
הלכה בדרך תמימה
נזר היתה לבעלה 
ותפארת לבניה
טהורת לב
נאספה במיטב שנותיה
ה"ה מרת מרים בת פנחס
אשת ר נתן איזראעלס
נפטרה כ טבת תרע"ח לפ"ק

ת נ צ ב ה Hier Rust
Een rechtschapen en aangename vrouw
Die ging op de ingetogen weg
Een krans was zij voor echtgenoot
En een luister voor haar zonen
Zuiver van hart
Zij werd verzameld [tot haar volk] in haar beste jaren
Dit is mevrouw Miriam dochter van Pinchas
De vrouw van de ge'eerde Nathan Israels
Overleden op 20 Tevet 5678

T N Ts B H 
Bron: Burgerlijke Stand - Geboorte
Gemeente: Veendam
Datum van aangifte: 12-08-1878
Aktenr: 199
Kind: Marchiena
Geslacht: V
Datum van geboorte: 10-08-1878
Plaats van geboorte: Oosterdiep
Vader: Benjamin Bendik, vleeschhouwer
Leeftijd: 34 jaar
Moeder: Reintje van Esso
Uur van geboorte: des middags te twaalf uur

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden
Gemeente: Hoogezand
Datum van aangifte: 05-01-1918
Overledene: Marchiena Bendik
Leeftijd: 39 jaar
Datum van overlijden: 04-01-1918
Plaats van overlijden: Martenshoek, huisnr. F89
Vader: Benjamin Bendik, overleden
Moeder: Reintje van Esso, wonende te Veendam
Uur van overlijden: des namiddags te vijf uur
Zij was een dochter van [Veendam] (186)0718 & (186)0717, kleindochter van (186)0633 & (186)0533, achterkleindochter van (186)0335 & (186)0135, en zus van (186)0321, [Zwolle] (164)09-01 en [Meppel] (151)186. 

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk
Gemeente: Veendam
Datum: 18-11-1903
Bruidegom: Nathan Israëls, vleeschhouwer te Hoogezoand
Leeftijd: 33 jaar
Geboorteplaats: Hoogezand
Bruid: Marchiena Bendik
Leeftijd: 25 jaar
Geboorte- en woonplaats: Veendam
Vader bruidegom: Levie Israëls, overleden
Moeder bruidegom: Saartje Frank, wonende te Hoogezand
Vader bruid: Benjamin Bendik, vleeschouwer te Veendam
Moeder bruid: Reintje van Esso, wonende te Veendam

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbcore/1068.shtml
Marchiena was de oudste van acht kinderen die allen in Veendam zijn geboren. 

Marchiena en Nathan hadden vier kinderen die allen in Veendam zijn geboren. 

Ruim een jaar na het overlijden van Marchiena is Nathan op 14-05-1919 hetrouwd met Rachel van Engel in Deventer. Zijn oudste zoon was toen veertien en zijn jongste dochter acht.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/135941/rachel-israels-van-engel
Nathan Israëls en zijn tweede echtgenote Rachel van Engel zijn op 23-11-1942 in Auschwitz vermoord. Hun laatste adres was Nieuwe Boteringestraat 88 in Groningen. 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/118796/levie-israels
Levie Israëls, de oudste zoon van Marchiena en Nathan, is op 09-01-1943 in Mauthausen vermoord, en zijn echtgenote Louise de Jong op 06-03-1944 in Auschwitz.

Marchiena's zus Anna Bendik-Bendik, haar echtgenoot Markus Bendik en hun dochter Bartha zijn op 27-11-1942 in Auschwitz vermoord.

Marchiena's zus Jettina Bertha Frouwina Knorringa-Bendik is op 02-11-1942 in Auschwitz vermoord en haar echtgenoot Louis Knorringa op 05-03-1943 in Sobibor. Hun zoons Ben Jakob en Freerik Reinder Carel zijn op 31-03-1944 in Midden-Europa vermoord.
2022/01/11
bnnch