Het Stenen Archief - Only completed research

[7554]

(123)085
4
Bollegraaf
Abraham
Avraham z.v. Shemaya ha-Levi
Antje Campion
Simon Bollegraaf & Sophia Gudema
13-02-1863
25 Shevat 5623 (zie opm. bij de steen)
Schildwolde, gem. Slochteren
07-12-1932
8 Kislev 5693
Hellum, gem. Slochteren
Slochteren (Kolham)
RUSTPLAATS VAN
ABRAHAM BOLLEGRAAF
ECHTGENOOT VAN A. CAMPION
GEB. TE SCHILDWOLDE 24 SJEWAT 5623
                                                                              13 FEB.                                                
OVERL. TE HELLUM 8 KISLEW 5693
                                                                             7 DEC.                                                           
Aangezien zijn geboorte na zonsondergang plaatsvond, word deze volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend: 25 Shevat, niet 24 Shevat zoals de steen aangeeft.
פ"נ
האיש החשוב והישר
ר אברהם בן שמעי' הלוי 
ושם אמו פעגלא הלך
לעולמו ביום ד 
ח כסלו בשנת תרצ"ג

ת נ צ ב ה 

Hier Rust
De belangrijke en rechtschapen man
De heer Avraham zoon van Shemayah ha-Levi
En de naam van zijn moeder was Feigele, hij ging
Naar zijn Eeuwige Wereld op woensdag
8 KIslev in het jaar 5693

Bron:  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Slochteren
Aktenummer: 24  Aangiftedatum: 14-02-1863
Kind: Abraham Bollegraaf  Geboorteplaats: Schildwolde  
Geslacht: M   Datum van geboorte: 13-02-1863
Vader: Simon Bollegraaf, daglooner te Schilwolde  Leeftijd 24 jaar
Moeder:  Sophia Gudema, wonende te Schildwolde

Uur van geboorte: des avonds te acht uur

Aangezien zijn geboorte na zonsondergang plaatsvond, wordt deze volgens de Joodse kalender tot de volgende dag gerekend.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Slochteren
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 97
Aangiftedatum: 07-12-1932
OverledeneAbraham Bollegraaf
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 07-12-1932
Leeftijd: 69
Overlijdensplaats: Hellum gem. Slochteren
VaderSimon Bollegraaf, overleden
MoederSophia Gudema, overleden
PartnerAntje Campion
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Schildwolde gem. Slochteren
Uur van overlijden: des voormiddags te vijf uur

 

Zoon van (123)043, vader van (123)121, achterkleinzoon van (123)014, zwager van (123)133, en halfbroer van (164)41-11 en (123)104.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 

Algemeen  Gemeente: Beerta  
Aktenummer: 32  Datum: 07-09-1889 
Bruidegom: Abraham Bollegraaf  Geboorteplaats: Schildwolde gem. Slochteren  Woonplaats: Hellum, gem. Slochteren
Bruid: Antje Campion  Geboorte- en woonplaats: Beerta, laatste  maanden ook te Amsterdam
Vader bruidegom: Simon Bollegraaf, wonende te Siddeburen  Moeder bruidegom: Sophia Gudema, overleden 
Vader bruid: Nathan Campion  Moeder bruid: Maria Anna Cohen, beiden wonende te Beerta 
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 26 jaar; bruid 25 jaar 

https://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?database=humo3_&id=F4722&main_person=I7114

Abraham was een zoon uit het eerste huwelijk van zijn vader Simon Bollegraaf en Sophia Gudema. Zijn moeder overleed op 21-02-1865, toen hij twee was.

Zijn echtgenote Antje Campion en drie van hun vier kinderen zijn in de Shoah omgekomen. Hun vierde kindje, Maria Anna, is op 6-jarige leeftijd overleden.

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/137551/antje-bollegraaf-campion

Antje Bollegraaf-Campion is op 15-04-1864 in Beerta geboren en op 28-01-1944 in Auschwitz vermoord. Zij wordt herdacht op een gedenkteken in Hellum. Haar laastste adres was Molenstraat B67 in Farmsum.

Hun zoon Simon Bollegraaf is op 28-10-1890 in Slochteren geboren en op 30-07-1942 in Auschwitz vermoord. Hij was slager en paardenhandelaar.. Zijn echtgenote Aaltje Zuidema en hun dochter Geertruida zijn op 22-10-1943 in Auschwitz vermoord, en hun zoon Abraham is daar op 30-07-1942 vermoord. 

Hun zoon Nathan Bollegraaf is op 11-01-1894 in Hellum geboren en op 04-08-1942 in Auschwitz vermoord. Hij was ook slager en paardenhandelaar. Zijn echtgenote Jetta Lezer, hun dochters Elsien (23) en Antje (19) zijn op 22-10-1943 in Auschwitz vermoord. Hun zoon Abraham (17) is op 31-03-1944 in Polen vermoord.

Hun dochter Sophia Gans-Bollegraaf, haar echtgenoot Meijer Gans,  hun dochters Antje Marie Anna (18) en Gelle Sleutelberg-Gans, en hun schoonzoon Leon Sleutelberg zijn op 02-04-1943 in Sobibor vermoord.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck
p. 91: Huisslachtingen, slagerijen en uitventen
"Later moesten voor zulke slagerijen hinderwetvergunningen aangevraagd worden."

"Maar men werd hierin strenger. Drie jaar later [1899] bijvoorbeeld kreeg Abraham Bollegraaf in Hellum het consigne dat spoelwater en afval beide naar een vak van ruim twee vierkante meter gevoerd moesten worden via een met hout bedekte, gemetselde goot."

2022/01/11
bnnch