Het Stenen Archief - Only completed research

[7555]

(123)086
2
Nieveen (Nijveen)
Saartje
Sara d.v. Ya'akov
Bollegraaf
Samuel Bollegraaf
Jacob Nieveen & Elsje Benjamin Leviet
14-01-1860
19 Tevet 5620
Windeweer, gem. Hoogezand
09-06-1931
24 Sivan 5691
Slochteren
Slochteren (Kolham)
De tekst is grotendeels versleten en verdwenen.
Het is aannemelijk dat dit gedeelte hoofdzakelijk Nederlandse tekst bevatte.
Voor het overgebleven Hebreeuwse gedeelte zie:- Grafsteen tekst Hebr, Vertaling Hebr. tekst en Commentaar op vertaling.

פ"נ
האשה מרת שרה בת ר יעקב
מתה כ"ד סיון תרצ"א
הטקסט קרוב לוודאי חלקית ומהווה תרגום משוחזר מתרגום הולנדי שבמקור חיצוני 
(אף הוא חלקי בלבד)
Hier Rust
Mevr. Sara dochter van de heer Ya'akov,
Zij stierf 24 Sivan 5691

De tekst is versleten en voor het merendeel verdwenen.
De slecht leesbare overgebleven Hebreeuwse woorden zijn in de externe bron (*) vertaald en deze vertaling is hieruit overgenomen en onder voorbehoud terugvertaald naar het Hebreeuws.

Het betreft hier in alle waarschijnlijkheid slechts een gedeelte van de oorspronkelijke tekst en  dit geldt ook voor de terugvertaling.

(*)-Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer,Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggendedorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck, p. 259 (steen 56)

 Bron:  Burgerlijke Stand - Geboorte   Archieflocatie  Groninger Archieven 

Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 5  Aangiftedatum: 14-01-1860
Kind: Saartje Geslacht: V  Geboorteplaats: Windeweer
Datum van geboorte: 14-01-1860  
Vader:  Jacob Nieveen, koopman te Windeweer
Leeftijd: 38 jaar  
Moeder: Elsje Benjamin Leviet, wonende te Windeweer  

Uur van geboorte: des nachts te twee uur

Bron: Burgerlijke Stand - Overlijden

Gemeente: Hoogezand  Aktenummer: 5  Aangiftedatum: 09-06-1931
Overledene: Saartje Nieveen  Geboorteplaats: Hoogeveen
Datum van overlijden: 09-06-1931  Woon- en overlijdensplaats: Slochteren
Leeftijd: 71 jaar
Ouders: Jacob Nieveen en Elsje Benjamin Leviet, beiden overleden
Echtgenoot: Samuel Bollegraaf

Uur van overlijden: des voormiddags te zeven uur

Zij was grootmoeder van (123)123, een zus van (123)124 en een schoonzus van (123)141.

Bron: Burgerlijke Stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Hoogezand  Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 5  Datum: 09-02-1888 
Bruidegom: Samuel Bollegraaf  Geboorte- en woonplaats: Slochteren 
Bruid: Saartje Nieveen  Geboorte- en woonplaats: Windeweer, gem. Hoogezand 
Ouders bruidegom: Ruben Bollegraaf en Vogeltje Berkelo, wonende te Slochteren 
Ouders bruid: Jacob Nieveen (overleden) en Elsje Benjamin Leviet, wonende te Windeweer
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: koopman; bruidegom 18 jaar; bruid 28 jaar 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/5425.shtml
Saartje kwam uit een gezin van 10 kinderen.

Saartje en Samuel hadden drie kinderen. 

Samuel en hun zoon Rubel zijn omgekomen in de Shoah: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/122967/samuel-bollegraaf
Samuel Bollegraaf is geboren op 14-01-1870 in Slochteren en op 28-01-1944 vermoord in Auschwitz. Hij was veehandelaar. Zijn laastste adres was D435a in Slochteren

Rubel Bollegraaf is op 28-08-1892 in Slochteren geboren en is met zijn echtgenote Gelline Odewald, hun dochter Rosette (14) en zoon Samuel (12) op 22-10-1943 in Auschwitz vermoord. Hij was slager en veehandelaar. Zijn laatste adres was C74 in Schildwolde. 
Hun dochter Sara van Dam-Bollegraaf is ook op 22-10-1943 in Auschwitz vermoord en haar echtgenoot Lazarus van Dam op 17-08-1942.

Samuel Nijveen, een broer van Saartje, was met Roelfien Bollegraaf getrouwd, een zus van Samuel. Zij is ook in de Shoah omgekomen: 
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/122963/roelfien-nijveen-bollegraaf
Roelfien Nijveen-Bollegraaf is op 20-03-1943 in Sobibor vermoord. 
Vier van hun kinderen zijn in de Shoah omgekomen:
Jacob Nijveen is op 31-12-1942 in Extern kommando Königshütte vermoord, zijn echtgenote Rachel West op 02-11-1942 in Auschwitz en hun zoon Samuel op 31-03-1944 in Midden-Europa.
Ruben en Benjamin Nijveen zijn op 30-09-1942 in Auschwitz vermoord.
Fogelina Bollegraaf-Nijveen, haar dochter Roelfien (10) en zoon Levi Simon (6) zijn op 20-03-1943 in Sobibor vermoord, en haar echtgenoot Heiman is op 11-08-1942 in Auschwitz vermoord.

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck

p. 64 "In 1898 ontstond een burenruzie tussen het echtpaar J.Roelfsema en A. Roelfsema-Scheltema enerzijds en Samuel Bollegraaf en zijn vrouw Saartje Bollegraaf-Nijveen anderzijds. In april 1898 kapte Samuel een boom van Roelfsema, deze deed aangifte maar de rechter vond dat dit een civiele zaak was en geen strafzaak. Samuel kwam er genadig af. 
De ruzie werd er echter niet minder heftig door. Saartje koos loyaal de zijde van haar echtgenoot en gooide, volgens de Roelfsema's althans, de ruiten van haar buren in. De rechter achtte het niet bewezen dat Saartje de dader was en hij wees geen vonnis."

p. 146 "Samuel was het geheel oneens met de gang van zaken in de kehilla Hoogezand gedurende 1909 en omdat hij bij tijd en wijle een driftig man was liet hij dat blijken ook. Ondanks zijn af en toe opvliegende aard was hij een goedhartig man. In de oorlog deelde hij met gulle hand de opbrengst van zijn tuin uit aan andere leden van de kille."
2022/01/11
bnnch