Het Stenen Archief - Only completed research

[7556]

(123)087
5
Aptroot
Lazarus
Eli'ezer z.v. Chaim
Sophia Israëls
Heiman Aptroot & Brendel Cohen
13-02-1875
8 Adar I 5635
Martenshoek, gem. Hoogezand
16-02-1931
29 Shevat 5691
Amsterdam
Slochteren (Kolham)
HIER RUST
LAZARUS APTROOT
ECHTGENOOT VAN
SOPHIE ISRAËLS
GEB. TE HOOGEZAND 8 ADAR I 5635
                               13 FEBR
OVERL. 29 SJEWAT 5691
16 FEBR.
Zijn steen is, net als die van zijn vader, met een treurwilg gesierd.
פ"נ
איש ישר וענו אהב אמת
ושלום דרש טוב לקהלתו 
ה"ה אליעזר בן חיים
אפטראהט פו"מ ה"ל ביום ב 
כ"ט שבט תרצ"א לפ"ק

ת נ צ ב ה Hier Rust
Een rechtschapen en bescheiden man , die de waarheid en de vrede lief had, het goede voorhad voor zijn gemeente
Dit is Eliezer z.v. Chaim
Aptroot, bestuurder en leider, die ging naar zijn Eeuwige Wereld op maandag
29 Shevat 5691

T N Ts B H 

Bron:  Burgerlijke stand - Geboorte   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 38   Aangiftedatum: 13-02-1875
Kind: Lazarus   Geboorteplaats: Martenshoek  
Geboortedatum: 13-02-1875  Geslacht: M  
Vader: Heiman Aptroot, vleeschhouwer te Martenshoek   Leeftijd 31 jaar
Moeder: Brendel Cohen, wonende te Martenshoek 
Uur van geboorte: des nachts te drie uur  

Bron: Stadsarchief Amsterdam - Overlijden Lazarus

Archiefkaart van zijn echtgenote Sophia Israëls: A01232)0379_0777

Lazarus Aptroot is overleden op 16-01-1931 in Amsterdam.

https://www.openarch.nl/gra:2630ad7b-10c3-b2b3-0c3c-c41f8d323288/en

Gemeente: Hoogezand Aktenr: 17 Datum van aangifte: 26-02-1931

Uittreksel van overledenen der gemeente Amsterdam 17-02-1931

Datum van overlijden: 16-02-1931  Uur van overlijden: des voormiddags te acht uur te Amsterdam

Overledene: Lazarus Aptroot, 56 jaar Geboorte- en woonplaats: Hoogezand.

Ouders: Heiman Aptroot en Betje Cohen, beiden overleden

Echtgenoot van Sophia Israëls


Hij was een zoon van (123)115 en (123)025, en stiefzoon en tantezegger van (123)114, en kleinzoon van (123)046.

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Gemeente: Hoogezand  
Aktenummer: 103 Datum: 12-12-1900 
Bruidegom: Lazarus Aptroot  Geboorte en woonplaats: Martenshoek, gem. Hoogezand 
Bruid: Sophia Israëls  Geboorte- en woonplaats: Martenshoek, gem. Hoogezand 
Ouders bruidegom: Heiman Aptroot, wonende te Martenshoek, en Brendel Cohen, overleden 
Ouders bruid: Mozes Israëls, overleden, en Vrouwgien van Esso, wonende te Martenshoek 
Nadere informatie:  beroep bruidegom: vleeschhouwer; beroep vader bruidegom: vleeschhouwer; bruidegom 25 jaar; bruid 24 jaar 

https://www.dutchjewry.org/genealogy/ndbeli/9561.shtml
Lazarus was een zoon uit het eerste huwelijk van zijn vader met Brendel Cohen. Zij is overleden op 14-12-1879, een jaar na de geboorte van haar vierde kind: Mozes Heiman. Lazarus was toen drie jaar.
Zijn vader Heiman is op 02-08-1882 hertrouwd met Leentje Cohen, een jongere zus van zijn moeder Brendel.

Zijn echtgenote Sophia Israëls en hun twee kinderen zijn in de Shoah omgekomen: https://www.joodsmonument.nl/en/page/202510/sophia-aptroot-israels
Sophia is op 28-03-1876 in Hoogezand geboren en op 07-05-1943 in Sobibor vermoord. Haar laatste adres was Harmoniehof 38 III in Amsterdam. 

Hun dochter Helena Betje van Delft-Aptroot en haar echtgenoot zijn op 11-06-1943 in Sobibor vermoord. Hun zoon Flip van Delft (21) is op 21-10-1943 in Auschwitz vermoord en hun dochter Laurens van Delft (17) op 09-07-1943 in Sobibor.

Maurits Aptroot is op 31-03-1944 in Midden-Europa vermoord. Zijn echtgenote Wilhelmina Frankforter, en hun zoons Lazarus (11) en Ido Aptroot (4) zijn op 19-10-1942 in Auschwitz vermoord.

De oudere zus en jongste broer van Lazarus zijn in de Shoah omgekomen: 
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/29048/alagonda-hendrina-aptroot
Alagonda Hendrina Aptroot is op 23-10-1873 in Hoogezand (Martenshoek) geboren en op 27-08-1943 in Auschwitz vermoord.
"Alagonda Hendrina Aptroot verbleef ten tijde van haar arrestatie door de Nazi's aan de Lepelstraat 1 (toen A194) in Groenlo bij haar zus [halfzus] Mathilda Philip(s)-Aptroot en zwager Ruben Philip(s). Ruben Philip(s) was al voor de oorlog weduwnaar en trouwde in de oorlog met Mathilde Aptroot, de zuster van zijn overleden vrouw Rosina Aptroot."
Alagonda wordt herdacht op een gedenkteken in Groenlo.

Mozes Heiman is op 26-11-1878 in Hoogezand geboren en is op 23-04-1943 in Sobibor vermoord, evenals zijn echtgenote Vrouwkje Frank. Hun zoon Herman Frederik is op 30-11-1944 in Auschwitz vermoord, Jacob Lazarus op 21-05-1943 in Sobibor en Evan Hartog op 30-09-1942 in Auschwitz. 

Twee halfzussen en een halfbroer van Lazarus zijn in de Shoah omgekomen: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/197452/bertha-davids-aptroot
Bertha Davids-Aptroot is op 09-04-1943 in Sobibor vermoord, haar echtgenoot Mozes Davids op 03-09-1942 in Auschwitz, en hun dochters Evelina Helena en Helena Allegonda (17) zijn daar op 30-09-1942 vermoord.

Mathilde Aptroot en haar echtgenoot Ruben Philip zijn op 28-05-1943 in Sobibor vermoord.

Bernard Aptroot is op 31-03-1943 in Extern kommando Bobrek vermoord, zijn echtgenote Margaretha Martha van Delft op 19-10-1942 in Auschwitz, en hun vijf kinderen - Helena Grietje (22), Julius (23), Heiman (18) , Alfred (14) en Lazarus Leo (10) - zijn in Auschwitz, Buchenwald en Sobibor vermoord. 

Verdere bijzonderheden
Bron: De Joodse Gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en  omliggende dorpen 1724-1950, van E.P. Boon en J.J.M. Lettinck

p.  100: Zijn naam komt voor in de lijst van VEEHANDELAREN IN DE KOHIEREN VAN DE HOOFDELIJKE OMSLAGEN IN SAPPEMEER. Zijn maximale aanslag was f 14,61 in 1915 en zijn minimale aanslag f 1,25 in 1904. Hij werd 10 jaar lang aangeslagen.

p. 101: "Lazarus Aptroot, die in de Winkelhoek woonde, huurde vlakbij huis land van de gemeente Sappemeer, waar hij vee kon laten grazen. In 1911 bouwde hij een kapschuur voor de opslag van hooi en stro, dat 's winters op stal gebruikt werd als veevoer en ligstro. Juda Cohen bouwde in 1917 een veeschuur.
Deze activiteiten wijzen op veehandel met activiteiten aan huis, maar er waren ook handelaren die op de markt vee kochten en het daar meteen weer van de hand deden. Deze, meestal kleine, handelaren, treffen we over het algemeen echter niet aan in de belastingkohieren."2022/01/15
bnnch