Het Stenen Archief - Only completed research

[7694]

(126)104
4
Kop, van de
Levie
Leentje Markus
Benjamin van de Kop & Elizabeth Levie
circa 1787
Lith
24-06-1862
26 Sivan 5622
Tiel
Tiel

Geen Nederlandse tekst

עדה המצבה
על
האיש יקר אשר הדריך
את בניו בדרך הישר ה"ה
כ"ה ליב פון דע קאב
הנולד מן פעסיע נפטר 
ביום ג' כ"ו סיון תרכ"ב לפ"ק

ת נ צ ב ה

עדה המצבה בראשית לא נב

Getuige is de steen (1)
voor
een dierbare man die 
zijn kinderen onderrichtte op de rechte weg, dat is de heer
de ge'eerde heer Leib van de Kop
die geboren werd uit Pessie, hij overleed
op dinsdag 26 Sivan 5622

T.N.Ts.B.H.

(1) Gen. 31:52
[Bron:-Gelders Archief]
Overlijden:-
Akte Reg.Nr. #1486 Tiel 24-06-1862
(wiewaswie.nl)
Hij was de echtgenoot van (126)103 en de vader van (126)123,(126)213,(126)225,(126)234,(126)038,(126)201) en (126)246.

[Bron:-Het Utrechts Archief]
Huwelijk:-
Akte Doc.Nr.9-Reg.338 Wijk bij Duurstede 31-12-1817
(wiewaswie.nl)

 

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.382]

Geboortedetails vlg. Becker
2013/09/27
bnnch