Het Stenen Archief - Only completed research

[7711]

(126)150
4
Manassen
Falk
Elyakiem z.v. Ya'akov
Sara Kahn
Jacob Manassen & Jetta van den Berg
03-06-1838
10 Sivan 5598
Tiel
17-06-1872
11 Sivan 5632
Tiel
Tiel
Er is geen Nederlandse tekst

פ"נ

אשריך לחיים :למרום

 .....ביראת אלקיך:  קדוש

 ..מרחם משחר :

[נש]מתיך שמימה הטית

זה כ"ה אליקם ב"ר יעקב מנשה

 ושם אמו יטלא נפטר י"א

 סיון תרל"ב לפ"ק

 ת נ צ ב ה

ה

כמה אותיות לא ברורות 
כמו התחלת המלה" נ...מתיך "כי לפי ראשי התבות המלה מתחילה באות נ 

 קדוש מרחם משחר נלקח מספר תהילים פרק קי פסוק ג

אותיות מוגדלות ומודגשות  מתחברות לשם אליקם מנשה  

Hier rust
Heil u voor een leven in de Hoogte
,,, in ontzag voor uw God Heilig
,,, in de schoot van de dageraad (2)
[Uw ziel] neigde u hemelwaarts 
dit is de ge'eerde heer Eljakiem zoon van Ja,acov Menashe
en de naam van zijn moeder was Jettele, hij overleed op 11
Sivan 5672

T.N.Ts.B.H.

(1) de tekst op deze steen is gedeeltelijk onleesbaar. 

De aanvulling van het begin van regel 4 lijkt-hoewel verondersteld-een logische.

Weliswaar met een gramaticale fout. 


In de tekst zijn de letters van Eljakiem Menashe groot en dik aangegeven.
Eljakiem of Eljakoem (?) dat niet zo gebruikelijk is, maar .... zie steen (126)175 waar de naam Eljakoem zeer duidelijk staat weergegeven.

Hieraan toegevoegd dat de combinatie Falk-Eljakim ongebruikelijk is; Falk is een roepnaam passend bij Jehosjua


(2) zie Psalm 110:3

Falk Manassen staat in het besnijdenisregister van David Hes (#100) ook met de naam Falk, Zijn naam in de burgelijke stand luidt eveneens Falk.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  

Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1488
Gemeente: Tiel
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 105
Aangiftedatum: 18-06-1872 
Overledene Falk Manassen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 17-06-1872
Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Jacob Manassen 
Moeder Jetta van den Berg 
Partner Sara Kahn
Relatie: echtgenoot 
Nadere informatie  geboortepl: Tiel; oud 34 jaar; beroep overl.: koopman; beroep vader: koopman; beroep moeder: zonder beroep 

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.388] waar zijn naam als Eljakoem vermeld staat. Gezien de naam zoals die in Tenach voorkomt אליקים voluit. is de naam Eljakiem aanemelijker, ook al zijn de laatste letters in het Hebr. de letters op de steen kof mem zonder joed er tussen.
In hetzelfde boek staat op pag, 187-betrekking hebbende op zijn besnijdenis- in voetnoot 10 zijn naam abusievelijk als Selig ipv Falk.

Zijn besnijdenis was17-06-1838-14 dagen na zijn geboorte.

 

Hij is gehuwd met de uit Bodegraven afkomstige Sara Kahn geb op 09-09-1844
 
Hij was de zoon van (126)152 & (126)151 en de broer van (126)276
2013/12/16
bnnch