Het Stenen Archief - Only completed research

[7718]

(126)181
5
Hijmans
Hartog
Naftalie z.v. Elyakim
Johanna de Hartog
Godschalk Hijmans & Hendrina Mozes
07-10-1807
5 Tishri 5568
Tiel
30-04-1884
5 Iyar 5644
's Hertogenbosch
Tiel
Hartog Hijmans

עדה המצבה 

על 

נדיב לב הולך בדרך תמים 

פעלו צדק ומעשיו מישרים 

תורת אל בלבו ובפיהו 

לא בשפתיו עולה נמצא 

יראתו בענותנותו 

ה"ה איש זקן ושבע ימים 

כמ"ר נפתלי המכונה הירץ 

בן כ"ה אליקים היימאנס 

ושם אמו הינדלא 

מת בשם טוב 

יום ד' ה' אייר תרמ"ד לפ"ק

ת נ צ ב ה

האותיות הראשונות של השורות 3-7 נותנות את שמו נפתלי

Getuige is de steen (1)
voor
Vrijgevig gaat hij op een ingetogen weg
zijn werk was rechtvaardig en zijn daden recht
de Torah (leer) van God was in zijn hart en zijn mond
en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden (2)
zijn ontzag was in zijn bescheidenheid
dat is de heer, een oude man verzadigd van dagen (3)
de ge'eerde leraar de heer Naftali bijgenaamd Hertz zoon van de ge'eerde heer Eljakim Hijmans
en de naam van zijn moeder was Hindele
hij stierf in goede naam
op woensdag 5 ijar 5644
T.N.Ts.B.H.

(1) Gen 31:52
(2) Malachi 2:6
(3) Gen. 35:29
Hartog Hijmans is niet te Tiel maar te 's Hertogenbosch overleden. 
(Deze locatie van overlijden was Becker verm.niet bekend)

Gezinspagina uit de 's Hertogenbosch DB bij Akevoth:- 

Family Page
Hartog Hijmans, birth 07 Oct 1807 Tiel (GLD), died 30 Apr 1884 's-Hertogenbosch, wonende te 's-Hertogenbosch, buried Tiel (GLD), occupation: winkelier, son of Godschalk Hijmans and Hendrina Mozes 
Married 18 Apr 1841 Groningen to:
Johanna Freerks de Hartog, birth 01 Jan 1815 Groningen, died 28 Jun 1880 Tiel (GLD), buried Tiel (GLD)
1) Hendrina Heijmans, birth 16 Jan 1854 Tiel (GLD), died 22 Jan 1935 's-Hertogenbosch, buried Oisterwijk (N-BR) 
Married 11 Sep 1878 Oisterwijk (N-BR) to: 
Abraham van der Heijden, birth 06 Jun 1846 Oisterwijk (N-BR), died 10 Apr 1911 's-Hertogenbosch, occupation: veehandelaar, son of Michiel van der Heijden and Catharina van Zwanenburg

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.392]
Hij was de echtgenoot van (126)180
Hij was de zoon van (126)072 en (126)071 en de broer van (126)044 & (126)175
2013/10/13
bnnch