Het Stenen Archief - Only completed research

[7732]

(37)10
4
Cahn
Michael levi
Yehuda z.v. Nathan ha-Cohen
Helena Carl
Joseph Nathan Cahn & Gudula Jacob
23-01-1815
12 Shevat 5575
Friesheim (Duitsland)
04-01-1900
5 Shevat 5660 (zie opm.)
Vaals
Vaals
Levi Kahn 
geboren Friesheim den [  ?  ] Januari [ ? ]
overleden in Vaals den 4 Januari 1900
Jehuda z.v. Nathan Ha-Kohen
פ"נ
 איש אמונים הולך תמים
 מעשיו היו טובים ושלמים
 אוהב הצדק ורודף מישרים
 לקחו ה' לארץ החיים
 ה"ה יהודה בר נתן הכהן
 מת ביום ה' ד' שבט
 שנת תר"ס לפ"ק
 ת נ צ ב ה
Hier rust 
Een betrouwbaar man (1) die de ingetogen weg bewandelde (2)
Zijn daden waren goed en volmaakt 
Hij had de rechtvaardigheid lief (3) en streefde naar rechtschapenheid 
God nam hem naar het Oord der Levenden (4)
Dit was Yehuda, zoon van de heer Nathan ha-Cohen 
Hij overleed op donderdag 4 Shevat 5660 
T N Ts B H

(1) Zie Spreuken 20:6. (2) Psalm 15:2, Spreuken 28:18. (3) Zie Psalm 45:8. 
(4)Job 28:13

De regels 2 t/m 5 vormen een gedicht en zijn op rijm. 

Overleden: donderdag 4 Shevat 5660 = 4 januari 1900. 

De vorm van de steen, de opbouw van de tekst (op rijm) en de familienaam Kahn duidt op een verwantschap met (37)11. Een broer of de zoon (verm. het laatste).
Bron geboorte: website goldbergcohenfamilyinfo.
Bron geboorteplaats ook:-overlijdensakte
 
Familysearch digitaal Vaals overlijden Akte 05-01-1900 nr. 2 image 589.
Overleden op 04-01-1900 om 8 uur id avond.
 
Overlijdensakte Cahn, Michael, 04-01-1900
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 2
Aktedatum: 05-01-1900
Gemeente: Vaals
Overlijdensdatum: 04-01-1900
Overlijdensplaats: Vaals
Overledene: Cahn, Michael 
Partner: Carl, Helena
Vader: NN, NN
Moeder: NN, NN
Toegangsnummer: 12.117 Burgerlijke Stand in Limburg: Vaals
Inventarisnummer: 42
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
 
 
Hij was de vader van (37)11

Ondanks de Hebr. datum overlijdensdatum die op de steen staat, was het uur van overlijden na zonsondergang en vlg. de Joodse kalender reeds de volgende dag (vrijdag 5 Shevat 5660, en niet meer 4 Shevat)

Niet uitgesloten dat het graf van zijn echtgenote Helena Carl een van de niet ontcijferbare grafstenen is.
2014/05/13
bnnch