Het Stenen Archief - Only completed research

[7736]

(37)14
1
onbekend
Vaals
פ"נ
 אשת חיל צדקת
ה"ה כאביגיל פרומט
 לי משה כץ אשת עש
 לכה לעולמה בת נפת
 ביו א' ב' אדר עקיבא ה
 ח לפק ונפטר ונקבר
 שנת תקפ
ת נ צ ב ה 
ייתכן שזו המצבה המקורית או חילופית של מצבה מספר (37)13 , היות והנוסח הוא כמעט אותו הנוסח בשתי המצבות וגם התאריך הוא זהה. הסתת בילבל בין המילים והאותיות כך שהמילים והאותיות מעורבות, הנוסח אינו בר הגיון ונראה שגם חלק של הצדדים חסר.ייתכן שמאוחר יותר גילו את הטעויות והקימו מצבה נוספת עם הנוסח הנכון מבלי לפגוע במצבה הזאת אולם זו השערה שלא הוכחה.לסוף לא ברור מי נקבר כאן ואם בכלל יש גופה בחלקה הזאת.
Zie (37)13
Dit is mogelijk de originele grafsteen van (37)13,of een duplo hiervan, aangezien de tekst bijna gelijk loopt op beide grafstenen en ook de datum dezelfde is.In ieder geval is dit een replica van de Hebreeuwse tekst van (37)13, met veel verwarringen en fouten, waarbij woorden en letters door elkaar lopen in een onlogisch geheel.Ook lijkt het of stukken van de kanten zijn afgebroken.Een mogelijkheid is, dat op een later tijdstip de fouten ontdekt werden en een nieuwe grafsteen werd opgezet bij (37)13, zonder deze te vernietigen, maar dat is een veronderstelling die niet bewezen is.Uiteindelijk is het niet duidelijk wie in dit graf (37)14 begraven is, en of dit graf uberhaupt bezet is.
2020/10/11
barend_e