Het Stenen Archief - Only completed research

[7753]

(126)218
4
Cohen
Gouda(Gonda)
Gutele d.v. Nathan ha-Cohen
Israel
Salomon Israel
Nathan Levie Cohen & Sara Abraham Fontijn
04-11-1830
19 Cheshvan 5591
Lienden
10-10-1894
10 Tisrhi 5655
Ophemert
Tiel
GOUDA ISRAEL.COHEN
Overleden 10 Tisri 5655
פ"ט
אשת חיל
עטרת בעלה ותפארת בניה
האשה מ' גוטלא
בת כ' נתן הכהן
אשת כ' שלמה איסראעל
ושם אמה שרה
הלכה לעולמה ביום צום כפור
תרנ"ה לפ"ק
ת מ " ך

Hier is geborgen
een flinke vrouw
de kroon van haar man (1) en de pracht van haar zonen
de vrouw mevrouw Gutele
dochter van Nathan de priester
vrouw van de ge'eerde Shlomo Israel
en de naam van haar moeder was Sara
zij ging naar haar Eeuwige Wereld op de Grote Verzoendag
5655
 T.N.Ts.B.H.

(1) Spreuken 12:4

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Akte #61 Lienden 05-11-1830

Geboren 04-11-1830 's avonds om 11 uur

Omdat zij werd geboren na zonsondergang van donderdagavond 04-11-1830, is de  Hebreeuwse datum al die van de nieuwe dag vrijdag 05-11-1830:-

19 Cheshvan 5591

Overlijden:-

Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Gelders Archief   Algemeen  Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3411  Gemeente: Ophemert  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16  Aangiftedatum: 11-10-1894 
Overledene Gonda Cohen  Geslacht: V
Overlijdensdatum: 10-10-1894  Overlijdensplaats: Ophemert 
Vader Nathan Levia Cohen   Moeder Sara Abraham Fontijn 
Partner Salomon Israel  Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  geboortepl: Lienden 04-11-1830; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld 

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.398]


 

Zij was de moeder van (126)285
Zij is zuster van Abraham Cohen (126)221 (Aanvullende details #4)
 

Becker geeft als tweede familienaam van haar moeder ook van Tijn

De naam van haar echtgenoot is Salemon, hoewel ook hier en daar Salomon wordt gebruikt [Bron:-Zijn overlijdensakte #299 Arnhem 08-04-1915 als ook Becker]

Aanvullende details:-

1)-Haar huwelijk is op 18 Nov 1857 in Varik: Salomon Israel, zoon van Mozes Israel & Elizabeth v.Buren, wedn. Beeltje Samkalden (126)096 en Gouda Cohen, dochter van Nathan Levie Cohen & Sara Abraham Fontijn.

2)-Haar vader Nathan Levie Cohen overleed Ingen/Lienden op 2 Sep 1859, 74 jr.oud, echtg. Sara Abraham v.Thijn. Haar moeder Sara Abraham Fontijn, weduwe Nathan Cohen overleed in Grave op 31 Mar 1861, 65 jr.oud. Haar broer Levie Cohen, die een schoonzoon was van (126)061 & (126)121, overleed in Nijmegen op 3 Aug 1879, weduwnaar van Judith de Wolff.

3)-Haar schoonzuster Judith de Wolff, echtg. v.Levie Cohen  overleed in Nijmegen op 7 Dec 1873.Haar nichtje Sina Cohen,  dochter van  Levie Cohen & Judith de Wolf, geb.Druten wonend Nijmegen, huwt op 9 Mar 1881 in Eibergen, 21 jr.oud met de plaatselijke Israel Samson, 28 jr, zoon van Ephraim Samson & Netjen Spanjer.

4)-De zuster van diens echtgenote Grietje Blien (126)227, Johanna Blien, huwt met Jacob Meijer - in zijn 1ste echt - en Jacob Meijer is een broer van Gouda/Gonda's echtgenoot.2013/12/31
bnnch