Het Stenen Archief - Only completed research

[7839]

(36)14
4
Kleinkramer
Gompel Salomon
Ya'akov z.v. Shlomo
Kleinkramer
Sophia Zwarenstein
Salomon Ruben Kleinkramer & Saartje van der Star
24-10-1835
Gorinchem
13-12-1897
19 Kislev 5658
Strijen
Strijen
Hier Rust Onzen dierbaren Echtgenoot en vader Gompel Salomon Kleinkramer Overleden 19 kislew 5658 In den Ouderdom van 62 jaar Rust in Vrede !
Jaacow genaamd Gompel z.v.Sjlomo Kleinkramer en Sjerna
בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה' ויעקב הלך לדרכו פנ כ' יעקב המכונה גומפל בן כ' שלמה קליינקראמער ושם אמו שרנא היה ל' שנים בעל תוקע דק'ק שטרייען נפטר אור ליום ב' י"ט כסלו שנת תרנ"ח לפ"ק ת נ צ ב ה
בחצצרות...הפסוק נלקח מספר תהילים פרק צח פסוק ו אור ליום ב אמור להיות בדרך כלל בבוקר או בשעות הלילה המאוחרות ובמקרה הזה אור ליום ב זה יח כסלו ולא יט שהוא יום שלישי .
Met trompetten en bazuingeschal juich voor God de Koning En Jacob ging zijn weg Hier Rust De ge'eerde Ya'akov genaamd Gompel Zoon van de ge'eerde Shlomo Kleinkramer En de naam van zijn moeder was Shiene[zie opmerking] Was 30 jaren "ba'al tokea" Van de Heilige Gemeente Strijen Overleed in de vooravond van Maandag 19 Kislev Van het jaar 5658 T.N.Ts.B.H.
De bovenspreuk is identiek aan die van Mozes Frank-(36)05 De bovenspreuk is uit Psalm 98:6 en heeft betrekking op de religieuze taak van de overledene als "ba'al tokea"-shofar(bazuin) blazer, hetgeen op de steen geaccentueerd is door de weergave van een ramshoorn(shofar). En Jacob ging zijn weg is uit Genesis 32:1 & 2 De naam van zijn moeder op de steen leest als Sherna maar vermoedelijk is dit Sheine (yod ipv resh). Op de steen staat:-Overleed in de vooravond van Maandag 19 Kislev.Met de uitdrukking "in de vooravond van" wordt over het algemeen aangeduid de avond voor de dag die de Hebreeuwse datum weergeeft, nadat deze als Joodse dag al was ingevallen. In dit geval is de notatie of onduidelijk of foutief.Aan te nemen is dat de bedoeling was aan te geven, dat hij op maandagavond (al 19 Kislev) overleed, maar woordelijk staat er dat hij overleed op zondagavond, de avond daarvoor.
Genlias:- Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Strijen Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 66 Aangiftedatum: 14-12-1897 Overledene Gompert Salomon Kleinkramer Geslacht: M Overlijdensdatum: 13-12-1897 Leeftijd: 62 Overlijdensplaats: Strijen Vader Salomon Ruben Kleinkramer Moeder Saartje Gompert van der Star Partner Sophia Zwarenstein Relatie: Echtgenoot Nadere informatie Overledene geboren te Gorinchem en gewoond hebbende te Strijen
Genlias:- Detail resultaat: (Bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Strijen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 26 Datum: 18-11-1859 Bruidegom Gompert Salomon Kleinkramer Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Gorinchem Bruid Sophia Zwarenstein Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Strijen Vader bruidegom Salomon Ruben Kleinkramer Moeder bruidegom Saartje Gompert van der Star Vader bruid Simon Zwarenstein Moeder bruid Kaatje Hartog Hij is de echtgenoot van (36)13 Hij is de vader van (36)19
2013/07/13
reinier