Het Stenen Archief - Only completed research

[7843]

(36)18
5
Zwarenstein
Rachel
Rachel d.v. Me'ir
Haas
Jacob Haas
Meijer Zwarenstein & Magcheltje Salomons
15-8-1837
14 Av 5597
Strijen
23-2-1922
25 Shevath 5682
Strijen
Strijen
23-2-1922//25 Shevath 5682
Hier Rust RACHEL HAAS Geb:Zwarenstein Geb:14 Menachem 5597//15 Augustus 1837 Overl:25 Sjewat 5682//23 Februari 1922 Zij Ruste in Vrede !
Rachel d.v. Meir en Mietle w.v. Jaacow Haas
אשת חיל מי ימצא פט מרת רחל בת כ' מאיר אלמ' כ' יעקב האהס ושם אמה מיתלא נולדה יד מנחם תקצ"ז לפ"ק נפטרה כ"ה שבט תרפ"ב ונקברה ביום ה' מנחם בו לסדר מצבת קבורת רחל ת נ צ ב ה
אשת...הפסוק נלקח מספר משלי פרק לא פסוק י לסדר מצבת קבורת רחל = הכונה היא שהיא נקברה ביום מותה . מנחם בו= הכונה היא לא לחודש מנחם אלא צריך לקרוא "ה' מנחם בו" היות והיא נקברה ביום חמישי אזי יש כאן משחק מילים היות ויום חמישי הוא גם יום ה'
Een flinke vrouw wie zal haar vinden Hier is geborgen Mevrouw Rachel Dochter van de ge'eerde Me'ir weduwe van de ge'eerde Ya'akov Haas En de naam van haar moeder was Mietele Geboren 14 Menachem 5597 Overleden 25 Shevath 5682 En begraven op Donderdag waarop God zal troosten op de wijze waarop het gedenkteken geplaatst werd op het graf van Rachel. T.N.Ts.B.H.
1)-De bovenspreuk is uit Spreuken 31, vers 10. 2)-De regel "En begraven op Donderdag waarop God troost schenkt" is vatbaar voor verschillende uiteggingen, echter naar mening van de bewerkers is de juiste betekenis zoals hier aangegeven en dit op grond van een woordspeling op de letter hee-de 5e letter van het Hebreeuwse alfabet, waarmee ook Donderdag, de 5e dag der week, wordt aangegeven.De letter hee is echter ook de verkorte weergave van Gods naam, en op grond van deze dubbele betekenis van de letter hee is de spreuk "op vijfde dag waarop God troost schenkt" in verband gebracht met de dag van haar begrafenis. In ieder geval is woord menacheem (troost) niet in verband te brengen met de maand Menachem Av, de treurmaand Av die in de zomer valt en 7 maanden later dan de maand Shevath, waarin zij werd begraven. 3)-Wel is het mogelijk, dat bij deze spreuk gedacht is aan haar geboortemaand, die inderdaad Menachem (Av) was. 4)-Over het gedenkteken geplaatst op het graf van Rachel wordt verhaald in Genesis 35, vers 20.Dit is in de weekafdeling "Wajisjlach". Het teruggrijpen op dit voorval heeft volgens het kader van vertalers en bewerkers, de betekenis, dat zij, evenals de aartsmoeder Rachel, begraven werd op de dag van haar overlijden. Hoewel deze uitleg niet herleidbaar is uit de woordelijke vertaling van de tekst, menen de bewerkers, dat dit de betekenis moet zijn van deze spreuk. Onderzoekingen in rabbinale literatuur en van grafstenen van over de grens leverden geen andere mogelijkheden van uitleg op.
Genlias:- Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Strijen Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 17 Aangiftedatum: 23-02-1922 Overledene Rachel Zwarenstein Geslacht: V Overlijdensdatum: 23-02-1922 Leeftijd: 84 Overlijdensplaats: Strijen Vader Meijer Zwarenstein Moeder Machgeltje Salomons Partner Jacob Haas Relatie: Weduwe Detail resultaat: (Kind) Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Strijen Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 80 Aangiftedatum: 15-08-1837 Kind Rachel Zwarenstein Geslacht: V Vondeling: N Geboortedatum: 15-08-1837 Geboorteplaats: Strijen Vader Meijer Zwarenstein Moeder Magcheltje Salomons
Genlias:- Detail resultaat: (Bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP Algemeen Gemeente: Strijen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 15 Datum: 03-08-1860 Bruidegom Jacob Haas Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Brielle Bruid Rachel Zwarenstein Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Strijen Vader bruidegom Liebman Jacob Haas Moeder bruidegom Mijntje Blom Vader bruid Meijer Zwarenstein Moeder bruid Machgeltje Salomons Nadere informatie Weduwnaar van Sara van Dalen Zij is de echtgenote van (36)17 en moeder van (36)22
2008/09/12