Het Stenen Archief - Only completed research

[7996]

(127)07
5
Zontheim
Frouke
Fradche d.v. Zvi Hirsch
Knorringa
Salomon Heijmans Knorringa
Hartog Arends Zontheim & Rebekka Lazarus
09-01-1818
2 Shevat 5578
Wildervank
06-07-1889
7 Tammoez 5649
Uithuizen
Uithuizen
FROUKE
ZONTHEIM
Echtgenoote van
S.KNORRINGA
overl.6 Juli 1889
in den ouderdom van
ruim 72 jaren
מצבת קבורת
א"ח עטרת בעלה -1  
ובניה פרשה אל
דל כפיה אשריה
בעולם הנצחי הלכה
שמה מ' פראדכא
בת ר' צבי הירש
אשת ר' זנוויל
שמואל קנאררינגא
יום ש"ק ז' תמוז תרמ"ט
לפ"ק ת נ צ ב ה 
א"ח אשת חיל
(1) משלי יב ד 
Grafsteen van
een flinke vrouw, de kroon van haar man (1)
en haar zonen , zij strekte naar
de arme haar handen uit, gelukkig is zij
in de wereld van het Eeuwige , waarheen zij ging, mevr. Fraadke 
dochter van Zvi Hirsch
vrouw van de heer Zangwil
Shmu'eel Knorringa,
op de dag van de Heilige Shabbath 7 Tammoez 5649  T N Ts B H
(1) Spreuken 12:4


Zij was de echtgenote van (127)06 en de moeder van (127)09 & (129)10

huwelijk 22-04-1839 Wildervank 
Bruidegom Salomon Heimans Knorringa, koopman 
Geboren Uithuizen 
Vader bruidegom Heiman Comprecht Knorringa  
Moeder bruidegom Pareltje Salomons de Vries  
  
 
Bruid Frouwke Hartochs Zontheim 
Geboren Wildervank 
Vader bruid Hartoch Arends Zontheim, koopman  
Moeder bruid Rebekka Lazarus 
 
2014/12/23
bnnch