Het Stenen Archief - Only completed research

[7998]

(127)09
5
Knorringa
Heiman
Chaim z.v. Shmuel Zangwil
Sara Frenkel
Salomon Heimans Knorringa & Frouke Zontheim
01-04-1841
10 Nissan 5601
Wildervank
24-01-1892
24 Tevet 5652
Uithuizen
Uithuizen
Hier Rust
HEIMAN 
KNORRINGA
Echtgenoot van 
SARA PHILIP 
FRENKEL
Geboren 
1 April 1841
te Wildervank,
overleden 24
Januari 1892
te Uithuizen

לראות בטוב ה' בארץ החיים (1) (2)
הלך אי"א (3) כ' חיים בר שמואל
המכונה זנוויל קנאררינגא
יום א' כד' טבת ברנ
ה
יקצר
לפ"ג (4)
חבלים נפלו לך (5)
בארץ החיים
יד חזית (6) ואהלך
נטעת בשמים יום
אשתך ומשפחתך
עזבת מהרת לעדן

ואל אל קרבת
ת'נ'צ'ב'ה'

(1) תהלים כז יג
(2) קטע זה בגלל שמו חיים
(3) אי"א = איש ירא אלקים
(4) בגמ' 5652 לפי מנין גדול (ה= 5000)
(5) לפי תהלים טז ו
(6) לפי ישעיהו נז ח

Om Gods goedheid te zien in het land der levenden (1) (2)
ging heen een Godvrezende man, de ge'eerde Chaim zoon van Shmu'eel
die genoemd werd Zanwil Knorringa
op zondag 24 Tevet “In vreugde
zal hij oogsten” (3) (4)
de meetsnoeren (ook:-lotsbestemmingen) vielen u toe (5)
in het land van de levenden
op de plaats die u zag (6) en uw tent
hebt u opgeslagen in de hemel op een en dezelfde dag
uw vrouw en uw gezin
hebt u verlaten, u spoedde u naar het paradijs ([het hof van ] Eden)
en kwam God nabij


T. N. Ts. B. H.


 

(1) Psalm 27:13
(2) gekozen wegens zijn naam Chaim = leven
(3) de letters vormen het jaar 5652
(4) volgens de grote telling (waarin het duizendtal is vermeld)
(5) vgl Psalm 16:6
(6) vgl Jesaja 57:8

"u spoedde u" houdt klaarblijkelijk verband met het feit, dat hij op jonge leeftijd (50 jr.) overleed.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #51 Wildervank 03-04-1841
Geboren om 3 uur namiddag

[Bron:-Family Search]
Overijden:-
Akte #7 Uithuizen 25-01-1892 
Overleden om 10 uur voormiddag
Hij was de zoon van (127)06 & (127)07 en de broer van (127)10

Huwelijk:-
Bruidegom:Heiman Knorringa
Geboorteplaats:Wildervank Leeftijd:44
Vader bruidegom:Salomon Heimans Knorringa
Moeder bruidegom:Frouke Hartachs Zontheim
Bruid:Sara Frenkel 
Geboorteplaats:UtrechtLeeftijd:34
Vader bruid:Philip Jacob Frenkel
Moeder bruid:Belie Raphaël
Gebeurtenis:Huwelijk Datum:dinsdag 13 oktober 1885
Plaats:Utrecht
2014/12/24
bnnch