Het Stenen Archief - Only completed research

[8000]

(127)10
5
Knorringa
Hartog Zontheim
Zvi Hirsch z.v. Shmuel Zanwil
Salomon Heimans Knorringa & Frouke Zontheim
20-02-1843
21 Adar I 5603
Uithuizen
01-04-1890
11 Nissan 5650
Uithuizen
Uithuizen
HARTOG
ZONTHEIM
KNORRINGA
geb. 20 Febr.
1843 overleden
1 April 1890

1 april  
Het is zeer uitzonderlijk, dat zijn burgerlijke voornamen de familienaam van zijn moeder bevat. 

צדיק באמונתו יחיה  (1) חיי עד
פ"נ
צבי תפארת משפחתו
באמונתו היתה
מלאכתו ה"ה צבי
הירש בר שמואל
זנוויל קנאררינגא
בחצי ימיו עלה
לחזות בנעם ה' (2) ביום
ג' י"א ניסן שנת
ותשובתו הרמתה -3

לפ"ק ת'נ'צ'ב'ה 

(1) לפי חבקוק ב ד
(2) תהלים כז ד
(3) שמואל א' ז' יז הרמתה בגמ' תר"ן
Een rechtvaardige zal in zijn geloof het eeuwige leven leven (1) 
Hier Rust
een glorie (=Zvi), het sieraad van zijn familie
in het geloof was
zijn bezigheid, de heer Zvi Hirsch, zoon van Shmu'eel
Zanwil Knorringa
op de helft van zijn dagen ging hij naar bovenwaards 
om te aanschouwen de gunst des Heeren (2), op dinsdag 11 Nissan van het jaar
hij keerde terug naar Rama (=650) [5650]

T N Ts B H

(1) Habakuk 4:2
(2) Psalm 27:4
(3) 1 Samuel 6:17 de getalwaarde van het woord Haramata = 690- het jaar van overlijden [5]690

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #15 Uithuizen 22-02-1843
Geboren om 8 uur 's avonds
(Volgens dit uur van geboorte was de Joodse datum de dag erna-21 Adar I 5603)
Hij was de ongetrouwde zoon van (127)06 & (127)07 en de broer van (127)09
2014/12/24
bnnch