Het Stenen Archief - Only completed research

[8001]

(127)11
3
Hoogstraal
Freerk
Shalom z.v. Shlomo
Salomon Freerks Hoogstraal & Perlina Eckstein
02-10-1849 (zie opm.)
5 Tishri 5609
Uithuizen
28-12-1898
15 Tevet 5659
Uithuizen
Uithuizen
30-12-1898//17 Tevet 5659

Rustplaats
van
FREERK
HOOGSTRAAL
geboren te Uit
huizen 2 October
1840 en aldaar
overleden 28
December1898 

Het geboortejaar 1840 op de achterzijde van de steen is fout en moet zijn 1849.

Zie ook (127)11-voorkant-Hebreeuwse tekst
פ"נ
הבחור הישר
שלום בן ר' שלמה
וימת ביום א
ט"ו טבת
ויקבר ביום ג
י"ז לחדש הזה
ת'נ'צ'ב'ה
בשנת תרנ"ט לפ"ק

יש כאן מספר טעיות  בטקסט

ט"י צריך להיות ט"ו

ט"ו טבת תרנ"ט אינו יום א אלא יום ד

יום הקבורה הינו ביום ששי ולא ביום ג


ט"ו טבת תר"ס היה ביום א

יש כאן טעות בסיתות המקורית או בצביעה מחדש

Hier Rust
de rechtschapen ongehuwde man
Shalom zoon van de heer Shlomo
hij stierf op zondag (1)
15 Tevet hij werd begraven op dinsdag (1)
17 van die maand

T.N.Ts.B.H.

in het jaar 5659

(1) zondag is fout want 15 Tevet 5659 viel op woensdag 28-12-1898 en  de begraafdatum 17 Tevet was op vrijdag en niet op dinsdag.
Terwijl de  Joodse data kloppen met de Nederlandse data 28 en 30-12-1898 zijn de weekdagen die werden aangegeven onjuist.

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #79 Uithuizen 03-10-1849
Geboren om 4 uur namiddag

Het geboortejaar 1840 op de achterzijde van de steen is fout en moet zijn 1849.

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #69 Uithuizen 29-12-1898
Overleden om 5 uur namiddag

Hij was de zoon van (127)08 en de zwager van (127)05
2014/12/25
bnnch