Het Stenen Archief - Only completed research

[8023]

(127)01
5
Eckstein
Hartog Emanuel
Zvi z.v. Menachem
Saartje Knorringa
Manuel Meyer Eckstein & Feike Izaaks
06-01-1786
7 Shevat 5546
Dallitzen(Bohemen)
03-01-1870
1 Shevat 5630
Uithuizen
Uithuizen
04-01-1870//2 Shevat 5630
Er is geen Nederlandse tekst
והוא יהיה לעטרת צבי (*)
פ"נ
איש זקן ושבע ימים
ירא ה' צבי בר מנחם
נפטר ביום ב' ראש חדש
שבט ונקבר וביום ג' ב' בו
שנת תר"ל לפ"ק

ת נ צ ב ה 
(*) מתוך "אנעים זמירות" ומבוסס על ישעיהו כח ה 
en hij  zal zijn tot een  heerlijke kroon (*)
Hier Rust
een oud man, en zat van dagen
Een godvrezende, Tsvi zoon van Menachem
hij stierf op maandag de nieuwemaandsdag van
Shevat en werd begraven op dinsdag de tweede daarvan
in het jaar 5630 
 
T N Ts B H
(*)-Vertaling vlg. de statenbijbel
Jesaja 28:5
In het Hebr.:-Ateret Zvi is dit een zinspeling op de naam 
van de overledene Zvi.
Bekend als strofe in de pi'oet (religieus gedicht) Aniem Zemiroth dat
bij de ochtenddienst van Shabbath gezongen wordt.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Huw.Bijlagen Huw.Akte #8 Middeltum 19-08-1818
Geboortedatum  en -locatie:-
Akte van bekendheid door 7 getuigen verklaard
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #2 Uithuizen 03-01-1870
Uur van overlijden 4 uur 's nachts
Hij was de vader van (127)02

Huwelijk 19-08-1818 Middelstum 
Akte #8
Bruidegom Hartog Manuel Eckstein, slagersknegt 
Geboren Dalitsen, Dld 
vader bruidegom Manuel Meijer Eckstein  
Moeder bruidegom Vogeltje Izaaks  
  
Bruid Saartje Heijmans Compregt Knorringa, koopmansche 
Geboren Uithuizen 
Vader bruid Heijman Compregt Knorringa, slagter  
Moeder bruid Perreltje Salomons de Vries 

Hij was een zwager van (127)06, die de broer van zijn vrouw was.

 
 
2014/12/22
bnnch