Het Stenen Archief - Only completed research

[8030]

(127)15
5
Bendiks
Jettina
Jetche Levia d.v. Uri
Knorringa
Heiman Alexander Knorringa
Philippus Benjamins Bendiks & Margje Levie Polak
25-10-1852
12 Cheshvan 5613
Veendam
19-03-1921
9 Adar II 5681
Uithuizen
Uithuizen

Hier rust
JETTINA LOWINA BENDIKS
geliefde echtgenoote van
HEIMAN A. KNORRINGA
geb, te Veendam 12 marcheswan 5613 / 25 oct.

Verder onleesbaar

פ"ט
אשת חיל
עטרת בעלה
(1)
ותפארת בניה
מרת יטכא לויאה
בת ר' אורי
בענדיקס נשמתה
עלתה למרום
ט' אדר שני
תרפ"א לפ"ק
אשת חיים
קנאררינכא

תנ'צ'ב'ה'

(1) משלי יב ד
Hier is geborgen
een flinke vrouw
de kroon van haar echtgenoot (1)
sieraad van haar kinderen
mevr. Jetge Lowija
dochter van de heer Uri
Bendiks, haar ziel
steeg op naar de Hemel
9 Adar II
5681
vrouw van Chaim
Knorringa

T. N. Ts. B. H.

(1) Spreuken 12:4

[Bron:-Alle Groningers]
Geboorte:-
Akte # Veendam 25-10-1852
Geboren 's nachts 2 uur

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #14 Uithuizen 19-03-1921
Overleden om 4 uur voormiddag
Zij was de echtgenote van (127)14 en de moeder van (127)19

huwelijk  22-04-1876 Veendam 
Bruidegom Heiman Knorringa, vleeschhouwer 
Geboren Uithuizen 
Vader bruidegom Alexander Heimans Knorringa, landbouwer  
Moeder bruidegom Rika Israels Lezer  
  
 
Bruid Jettina Lowina Bendiks 
Geboren Veendam 
Vader bruid Philippus Benjamins Bendiks, koopman  
Moeder bruid Margje Levie Polak 
2014/12/27
bnnch