Het Stenen Archief - Only completed research

[8134]

(125)03
4
Boucher
Alexander
Shlomo z.v. Moshe
Sybilla Abrahams(Franken)
1768
Gendringen
15-01-1827
16 Tevet 5587
Wisch
Terborg
16-01-1827//17 Tevet 5587
Er is geen Nederlandse tekst
פ"נ
האיש    ר שלמה
בן משה נפטר
ביום ב ונקבר ביום ג
י"ז טבת תקפז

לפ"ק   ת נ צ ב ה 
איכות הפענוח והתרגום כפופים למצב הגרוע של המצבה

Een man [   ] de heer Shlomo

Zoon van Moshe. Hij overleed

op maandag en hij werd begraven op dinsdag

de 17e Tevet 5587

T. N.Ts.B.H.
[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #7 Wisch 16-01-1827
Overleden om 7 uur 's ochtends

Geboortejaar bepaald vlg. de leeftijd bij overlijden in 1827 (58 jr.)
1)-Het vaststellen van het patroniem steunt op de overlijdensakte van zijn dochter Susanna Moses op 25-12-1811, alwaar zijn naam is Salomon Moses.Zijn echtgenote is aldaar  Sijbille Abrahams, die ook als zijn echtgenote genoemd wordt op de overlijdensakte.

Hans Kooger in "Het Oude Volk" -pag.88-vermeldt inderdaad dat hij op 1 of 2 september 1812 de achternaam Boucher aannam en de nieuwe voornaam Alexander.

2)-Hij wordt genoemd als 1 van de Joodse families die in 1820 in Terborg woonden:-

Alexander Boucher, een winkelier, geboren in 1768 en zijn vrouw Sibilla Franken (*)  (40 jaar).....[idem-pag.89]

(*)-Het is vreemd, dat zijn vrouw Sibilla, die dus al in 1820 de familienaam Franken droeg, op zijn overlijdensake in 1827 nog
met haar patronimische naam Sybilla Abrahams wordt aangeduid.

3)
a)-Hij is naar alle waarschijnlijkheid de door Hans Kooger genoemde Salomon Moses, die onder de  "joodse pakkendragers, annex winkeliers in manufacturen" genoemd wordt, waarvan in 1809 in de gemeente Terborg een lijst van patenten werd opgemaakt

b)-Uit een op dezelfde pagina gedaan verhaal over een zaak bij de vrederechter mag geconcludeerd worden dat Salomon Mozes tevens een (bescheiden) lommerd voerde.
  
["Het Oude Volk"-Hans Kooger-pag.88]

Vader van (125)05
2020/07/10
bnnch