Het Stenen Archief - Only completed research

[8135]

(125)04
5
Wolf
Loui(s)
Yehuda z.v. Eliezer
Johanna Rath
Liefman Wolf & Reintjen Bamberg
11-03-1868
17 Adar 5628
Wisch
23-08-1927
25 Av 5687
Groenlo
Terborg
Hier rust
Louis Wolf geb. 11 maart 5628,
overl. 23 Aug 5687
פ"ט
איש ישר ירא אלקים
כ יהודה בן אליעזר
ושם אמו רחל
מתה כ"ה מנחם תרפז
ונקבר בכבוד גדול

ת נ צ ב ה
כתוב מתה במקום מת-טעות לשונית

Hier is geborgen

Een rechtschapen, godvrezend man

De ge'eerde  Jehuda zoon van Eliezer

En de naam van zijn moeder was Rachel.

Hij stierf op de 25e Menachem 5687

Een werd met grote eer begraven.

T. N. Ts. B. H.

 


"Hij stierf" is in de vrouwelijke vorm weergegeven:-een grammaticale fout.


[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #42  Wisch 12-03-1868
Geboren 's morgens 11 uur

De spelling van zijn naam Loui

Er zijn twee overlijdensaktes:-


Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8364
Gemeente: Groenlo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 52
Aangiftedatum: 23-08-1927
Overledene     Loui Wolf
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 23-08-1927
Overlijdensplaats: Groenlo
Vader     Liefman Wolf
Moeder     Reintje Bamberg
Partner     Johanna Rath
Relatie: echtgenoot
Nadere informatie     geboortepl: Wisch; oud 59 jaar; beroep overl.: muzikant; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8843
Gemeente: Wisch
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 83
Aangiftedatum: 02-09-1927
Overledene Louis Wolf
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 23-08-1927
Overlijdensplaats: Groenlo
Vader Liefman Wolf
Moeder Reintjen Bamberg
Partner Johanna Rath
Relatie: Echtgenoot van
Nadere informatie Art. 50 / 51; Geboorteplaats: Wisch;
oud : 59 Jaar; beroep ovl.: muzikant; beroep vader:
geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
beroep partner: geen beroep vermeld

Op de overlijdensakte van gemeente Wisch is de spelling van zijn naam foutief.
hij was een broer van (125)17 en de zwager van (125)06

Hij was een natuurlijk kind van dit echtpaar, gewettigd bij hun huwelijk
[Kanttekening op zijn geboorteakte]
Onderzoek wees uit, dat  maar liefst 7 kinderen werden ge'echt bij dat huwelijk op 30 Jun 1881.

Zijn vader Liefman Wolf was eerder gehuwd met Reintjen Bamberg's zuster Caroline, die op 30 Mar 1848 overleed, en toen trok hij kennelijk  in bij haar zuster (of andersom).
2012/05/24
bnnch