Het Stenen Archief - Only completed research

[8137]

(125)07
4
Bamberg
Jacob
Yehuda z.v. Ya'akov
1)-Carolina Sanders-2)-Rachel Menco-3)Sara Lebenstein
Jacob Bamberg & Eva Jacob
02-12-1856
5 Kislev 5617
Wisch
15-04-1921(zie opmerking)
7 Nissan 5681
Silvolde
Terborg
Hier rust
Jacob Bamberg
geb 2 december 5617
overl 7 Niesan// 17 (*) april 5681
פ"נ
איש תם וישר ירא עליון
ידיד אשתו ובניו
יהודה בן יעקב באמברג
הלך לעולמו בעש"ק
ז ניסן שנת תרפא לפק

ת נ צ ב ה

Hier rust

Een man ingetogen en rechtschapen,

Vrezend de Allerhoogste.

Een vriend  van zijn vrouw en zijn zonen.

Jehuda zoon van Jacob Bamberg.

Hij ging naar zijn Eeuwigheid

op de vooravond van de Heilige Shabbat

de 7e Nissan van het jaar 5681

T. N.Ts. Z .B. H.

 


De Hebreeuwse naam Jehuda is moeilijk te rijmen met de burgerlijke naam Jacob.De naam Jacob is bovendien identiek aan de naam van zijn vader, volgens Joodse traditie niet gebruikelijk, tenzij er sprake is van een posthuum geboren kind.Volgens de geboorteakte [Bron:-Family Search] is dat hier niet het geval.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #150 Wisch 02-12-1856
Geboren om 4 uur 's morgens

[Bron:-Genlias]
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 8842
Gemeente: Wisch
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 34
Aangiftedatum: 16-04-1921
Overledene Jacob Bamberg
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-04-1921
Overlijdensplaats: Silvolde
Vader Jacob Bamberg
Moeder Eva Jacob
Partner Sara Lebenstein
Relatie: Echtgenoot van
Nadere informatie Geboorteplaats: Wisch; oud : 64 Jaar;
beroep ovl.: koperslager; beroep vader: geen beroep vermeld;
beroep moeder: geen beroep vermeld; beroep partner:
geen beroep vermeld
Hij was de zoon van (125)20 en de echtgenoot van (125)26 in tweede huwelijk-in totaal was hij 3 X getrouwd.

Aanvullende details:-
1)-
[Bron:-Genlias]
Overlijdensakte echtgenote I:-

Detail resultaat: (Partner)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2319
Gemeente: Wisch
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 30
Aangiftedatum: 02-03-1885
Overledene     Carolina Sanders
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-03-1885
Overlijdensplaats: Silvolde
Vader     Herz Sanders
Moeder     Sibilla de Haas
Partner     Jacob Bamberg
Relatie: Echtgenote van
Nadere informatie     Geboorteplaats: Wisch; oud : 38 Jaar; beroep ovl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep; beroep partner: koper en blikslager

2)-

Huwelijksakte met echtgenote II- (125)26:-

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2470
Gemeente: Winterswijk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 43
Datum: 23-06-1886
Bruidegom Jacob Bamberg
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Wisch
Bruid Rachel Menco
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Winterswijk
Vader bruidegom Jacob Bamberg
Moeder bruidegom Eva Jacob
Vader bruid Nathan Menco
Moeder bruid Helena Strauss
Nadere informatie beroep bg.: koper- en blikslager;
beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep
vermeld; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.:
koopman; beroep moeder bd.: zonder beroep;
weduwnaar van Carolina Sanders

3)-
Overlijdensakte echtgenote III:-
[Bron:-Genlias]

Detail resultaat: (Partner)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Gelders Archief
Algemeen     Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 9711
Gemeente: Arnhem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 776
Aangiftedatum: 14-07-1941
Overledene     Sara Lebenstein
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-07-1941
Overlijdensplaats: Arnhem
Vader     Jacob Lebenstein
Moeder     Helena Herzog
Partner     Jacob Bamberg
Relatie: weduwe
Nadere informatie     geboortepl: Lembeek Duitsland; oud 88 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld

4)-
Aanvullende notitie bij "opmerkingen in het Ned. bij de Heb. tekst grafsteen ":-
Als veronderstelling is het mogelijk, dat hij zich Jacob i.p.v. Juda Jacob noemde, om wat afstand te nemen van die intens Joodse naam. Hij was overigens vernoemd naar zijn moeders- (125)020- vader.

5)-
Aangezien zijn vader Jacob, die op 24 jarige leeftijd op 25 Jul 1850 huwde met Eva Jacob, 24 jr, uit Hengelo, een zoon was van Mozes Bamberg & Jetta Snijders, evenals Reintjen Bamberg een dochter was van datzelfde paar, waren (Juda) Jacob Bamberg- (125)07- en Louis Wolf -(125)04- neven.
 2012/05/19
bnnch