Het Stenen Archief - Only completed research

[8142]

(125)12
3
Galitzien
Michael
Yechi'el z.v. Joseef
Santje Pop
Joseph Benjamin Galitzien & Esther Ascher
17-12-1805(zie opmerking)
26 Kislev 5566
Wahren bij Mecklenburg Duitsland
26-05-1875
21 Iyar 5635
Terborg
Terborg
Michael Jozef
Galitzien
geb 18 sept 5595
overl 26 mei 5635
פ"נ
איש טוב וישר ירא אלקים
כ יחיאל ב"כ יוסף
שהלך לעולמו כ"א אייר תרל"ה לפ"ק

ת נ צ ב ה

Hier rust

Een man goed en rechtchapen, een godvrezende

De ge'eerde Jechi'el zoon van de ge'eerde Joseef

Die  naar zijn Eeuwigheid ging

de 21e Iyar 5635

T. N. Ts. B .H.


De niet-joodse overlijdensdatum is 26-5-1875

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Geboorte extract uit Waren dd.07-01-1863 onder de huwelijkse bijlagen van huwelijksakte #22 Wisch 30-04-1863

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2320
Gemeente: Wisch
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 78
Aangiftedatum: 27-05-1875
Overledene Michael Joseph Galitzien
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-05-1875
Overlijdensplaats: Terborg
Vader Joseph Benjamin Galitzien
Moeder Esther Ascher
Partner Santje Pop
Relatie: Echtgenoot van
Nadere informatie Geboorteplaats: Wahren Duitsland;
oud : 69 Jaar; beroep ovl.: zadelmaker; beroep vader:
geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld;
beroep partner: zonder beroep

Hij was de echtgenoot van (125)09  (eerste huwelijk van haar)
en de vader van (125)08

bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 2369
Gemeente: Wisch
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 22
Datum: 30-04-1863
Bruidegom Michael Joseph Galitzien
Leeftijd: 57
Geboorteplaats: (Wahren Duitsland)
Bruid Santje Pop
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Joseph Benjamin Galitzien
Moeder bruidegom Esther Ascher
Vader bruid Isaac Jacob Pop
Moeder bruid Amalia Pallart
Nadere informatie beroep bg.: zadelmaker; beroep bruid: z
onder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.:
geen beroep vermeld; beroep vader bd.: koopman; beroep moeder bd.:
koopvrouw; wettiging 1 kind 

Verdere informatie:-

Diverse externe bronnen geven foutieve informatie:-

1)-"Het Oude Volk"-Hans Kooger-pag.95 vermeldt, dat de 58-jarige zadelmaker Michael Gali(e)tzien,...., [zich] vestigde omstreeks 1860 in Terborg(voordien te Bergh).

In 1860 was Michael dus geen 58 jaar maar 55 jaar, of het jaar van vestiging (1860) is fout.

2)-Ook staat daar vermeld dat Joseph Gali(e)tzien getrouwd was met de Amsterdamse Santje Izaak Pop.Zo vermeld is dit  onjuist:-Santje was de vrouw van Michael en de moeder van Joseph (125)08.

Zoon Joseph was getrouwd met Saartje Vis.(juist op pag.96)

Vermoedelijk moet de vermelding op pag. 95 zijn Michael of Michael Joseph.

2)-Het bevolkingsregister van Wisch geeft als geboortedatum van Michael 18-09-1802.

Dit is fout en klopt noch met het geboorte extract van de huwelijkse bijlagen, noch met de (foutieve) geboortedatum op de steen.
2012/05/14
bnnch