Het Stenen Archief - Only completed research

[8152]

(126)126
5
Dijk, van
Abraham
Avraham z.v. Yehuda
1)-Helena van den Berg-2)- Hester Bendien
Levie van Dijk & Roosa Mooses
25-01-1796
15 Shevat 5556
Batenburg
18-03-1873
19 Adar 5633
Tiel
Tiel
Hier Rust
ABRAHAM van DIJK
Overleden 19 Adar 5633

ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע (1)

אהבת צדק ותשנא רשע (2)

במצות חפצת עניים סעדת

רדפת שלום עברת על פשע (3)

החזקת תורה ולמדיה כבדת

מושבך שמים שכרך בחיים

איש ישר ופעל צדק

 ה"ה כ"ה אברהם

 בן כ' יהוד' פאן דייק

 ושם אמו רייזכא

גוע יום ג' י"ט אדר

 שנת תרל"ג לפ"ק

 והי' בעת שלשים שנה

 פו"מ דקהלתינו יע"א (4)

 ת נ צ ב ה

(1) בראשית כה ח

(2) תהלים מה ח

(3) מיכה ז יח

(4) יע"א ישמור עליה אלהים

שורות 2-6 לפי שמו אברהם

Toen verscheidde Abraham en stierf in goede grijsheid, oud en van het leven verzadigd (1)
U hield van rechtvaardigheid en u haatte slechtheid  (2)
van de geboden hield u, armen spijsde u
vrede jaagde u na, zonde vergaf u (3)

u hield vast aan de Torah degenen die haar leren eerde u,
uw zetel is in de hemel en uw loon in het [eeuwige] leven
dat is de heer de ge'eerde heer Avraham
zoon van de ge'eerde Jehudah van Dijk
en de naam van zijn moeder was Reische
hij verscheidde op dinsdag 19 Adar
van het jaar 5633
Hij was gedurende 30 jaar
leider en bestuurder van onze gemeente
moge God haar beschermen

T.N.Ts.B.H.

(1) Gen 25:8
(2) Psalm 45:8
(3) Micha 7:18

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Gelders Archief  

Algemeen  Toegangnr: 0207  Inventarisnr: 1488
Gemeente: Tiel  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 38  Aangiftedatum: 18-03-1873 
Overledene Abraham van Dijk  Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-03-1873  Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Levi van Dijk   Moeder Hester Cohen  (*)
Partner Hester Bendien  Relatie: echtgenoot 
Nadere informatie  gebpl: Batenburg; oud 77 jaar; wedn.v. Helena van den Bergh


[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.385]

Geboorte gegevens vlg.Becker, gebaseerd op besnijdenisregister Snitsler uit Nijmegen.

Zie Nijmegees besnijdenisregister bij Akevoth:-

Besnijdenisboekje 1230/04 nr. 031

Datum 25-01-1796

Naam Abraham

Zoon van Levij

Adres Batenburg (gemeente Wijchen)

Hebreeuws besnijdenisboekje 1229 nr. 031

Joodse datum 15 Sjevat 5556

Nederlandse datum 25-01-1796

Naam Awraham

Zoon van Leeb

(*)-De moeder aangegeven op de overl.akte is onjuist:-hij was de zoon van Roosa Mooses (Hester Cohen was zijn stiefmoeder)

Zijn eerste echtgenote was (126)125
Hij was de zoon van (126)039 en diens eerste vrouw en de broer van (126)196 & (126)042
 

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk  (eerste echtgenote)
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum  
Algemeen  Toegangnr: 50.126 
Inventarisnr: 6069 
Gemeente: Oss 
Soort akte: huwelijk 
Aktenummer: 24 
Datum: 28-10-1819  
Bruidegom Abraham van Dijk 
Geboorteplaats: Batenburg
Bruid Lena van den Berg 
Geboortedatum: 09-09-1793 
Geboorteplaats: Geffen
Vader bruidegom Levi van Dijk  
Moeder bruidegom Rosa Moses  
Vader bruid Adriaan Valk van den Berg  
Moeder bruid Hester Nathan 

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Historisch Centrum Overijssel  (tweede echtgenote)

Algemeen  Toegangnr: 123  Inventarisnr: 00066 
Gemeente: Almelo, Stad  Soort akte: Huwelijksakte 
Aktenummer: 22  Datum: 30-06-1865  
Bruidegom Abraham van Dijk  Leeftijd: 69 
Geboorteplaats: Batenburg  
Bruid Hester Bendien  Leeftijd: 33 
Geboorteplaats: Almelo, Stad  
Vader bruidegom Levi van Dijk   Moeder bruidegom Rosa Mozes  
Vader bruid Salomon Bendien   Moeder bruid Rikka Prins  
Nadere informatie  beroep vader Bd.: fabrijkant; weduwnaar van Helena van den Bergh 


Overlijdensdetails eerste echtgenote:-

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  

Archieflocatie  Gelders Archief  
Algemeen  Toegangnr: 0207 
Inventarisnr: 1487 
Gemeente: Tiel 
Soort akte: overlijden 
Aktenummer: 18 
Aangiftedatum: 13-02-1865  
Overledene Helena van den Bergh 
Geslacht: V 
Overlijdensdatum: 11-02-1865 
Overlijdensplaats: Tiel  
Vader Falk van den Bergh  
Moeder Esther Nathan  
Partner Abraham van Dijk 
Relatie: echtgenote  
Nadere informatie  gebpl: Geffen; oud 71 jaar2013/09/23
bnnch