Het Stenen Archief - Only completed research

[8160]

(126)134
4
Hijmans
Maurits en Aaron
Moshe & Aharon z.v. Isaac(Yitschak)
Isaac Hijmans & Jetje Hijmans
15-05-1832 & 10-03-1834
4 Adar 5592 & 29 Adar 5594
Tiel
02-02-1867 en 13-02-1867
27 Shevat 5627 & 8 Adar 5627
Tiel
Tiel
Er is geen Nederlandse tekst
הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם
 לא נפרדו עדה המצבה על שני אחים
 משה ואהרון בני כ"ה אייזק
 'היימאנס שניהם מלאים ביראת ה
 ובמצותיו ובפרט בכבד אב ואם
 ביום ש"ק כ"ז שבט תרכ"ז לפ"ק
 קרא אל משה וביום ח' אדר לאחר
 קרא אל אהרון אחיו הצעיר
 למען ייטב להם בעולם הבא
 ת נ צ ב ה
הנאהבים....הפסוק נלקח מספר שמואל ב' פרק א פסוק כג
De beminden en geliefden in hun leven en hun dood zijn zij niet gescheiden (1)
Getuige is deze steen voor 2 broers
Moshe en Aharon zonen van de geeerde heer Eizek
Hijmans, beiden waren vol van Godvrezendheid
en zijn geboden en vooral eerbied voor vader en moeder
op de Heilge Shabbat 27 Shevat 5627
riep hij Moshe (2)en op donderdag 8 Iyar daarna
riep hij Aharon zijn jongere broer
opdat het hen goed zal gaan in de toekomstige wereld
T.N.Ts.B.H.

(1) 2 Samuel 1:23
(2) naar Leviticus 1:1

Onder deze steen liggen twee broers Hijmans begraven n.l. Maurits geb 15-05-1832 en Aaron geb 10-03-1834

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207  Inventarisnr: 1487
Gemeente: Tiel  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 14  Aangiftedatum: 02-02-1867 
Overledene Maurits Hijmans  Geslacht: M
Overlijdensdatum: 02-02-1867  Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Isaac Godschalkszoon Hijmans   Moeder Jetje Hijman Hijmans 
Partner ongehuwd
Nadere informatie  geboortepl: Tiel; oud 34 jaar; beroep vader: koopman

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden   Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207  Inventarisnr: 1487
Gemeente: Tiel  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 16  Aangiftedatum: 14-02-1867 
Overledene Aaron Hijmans  Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-02-1867  Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Isaak Godschalkzoon Hijmans   Moeder Jetje Hijman Hijmans 
Partner  ongehuwd
Nadere informatie  geboortepl: Tiel; oud 32 jaar; beroep vader: koopman


[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.386]

Zij waren de zonen van (126)174 & (126)175
Zij waren de broers van (126)057, (126)007 & (126)091
2013/09/27
bnnch