Het Stenen Archief - Only completed research

[8214]

(126)035
5
Cohen
Marianne
Lea Matta d.v. Yechiel ha-Cohen
van Blijdestijn
Hijman van Blijdestijn
Machiel Cohen & Sara Spijers
circa 1776
Sticht Veenendaal
20-11-1840
24 Cheshvan 5601
Ophemert
Tiel
22-11-1840//26 Cheshvan 5601
Er is geen Nederlandse tekst
והלך לפניך צדקך
 פ"ט
 האשה המהוללה בנשים אשה
 יראת אלהים ועקרת הבית כפה
 פרשה לעני והצנועה לכת כל ימיה
 על כן כל מכיריה כבדוה ה"ה
 לאה מאטא בת כ"ה יחיאל
 הכהן זצ"ל אשת כ"ה חיים בליידעשטיין
 מתה בשם טוב ביום ו' עש"ק
 כ"ד מרחשון ונקברת כ"ו בו
 שנת תר"א לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

Uw heil zal voor u uitgaan (1)
Hier rust
de onder de vrouwen prijzenswaardige vrouw (2)
Godvrezend en huisvrouw
strekte zij haar hand uit naar de arme, gedroeg zich haar hele leven bescheiden,
en daarom eerbiedigden degenen die haar kenden haar, dat is de vrouw
Lea Matta dochter van de ge'eerde heer Jechi’el
de Cohen (priester), het aandenken aan een rechtvaardige zij tot zegen, 
vrouw van de ge'eerde heer Chaim Blijdestein

Zij stierf in goede naam op vrijdag de dag voor de Heilige Shabbat
24 Marcheshvan en werd begraven op de 26e daarvan
in het jaar 5601

T.N.Ts.B.H.

(1) zie Jes. 58:8

(2) naar Spreuken 31:30

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207  Inventarisnr: 3414
Gemeente: Ophemert  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17  Aangiftedatum: 20-11-1840 
Overledene Mariana Cohen  Geslacht: V
Overlijdensdatum: 20-11-1840
Overlijdensplaats: Ophemert 
Vader Magchiel Cohen   Moeder Sara Speijers 
Partner Hijmen van Blijdesteijn  Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  dooppl: Veenendaal; oud 64 jaar

Haar echtgenoot Hijman van Blijdestijn geb te Andernach bij Koblenz in het jaar 1773 is overleden op 20-02-1847 te Ophemert 

Zij was de echtgenote van (126)059 en de moeder van (126)158,(126)154 & (126)185
Zij was een zuster van (126)017 & (126)165

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.374]
2013/11/27
bnnch