Het Stenen Archief - Only completed research

[8218]

(126)042
5
Dijk, van
(H) Ester
Hes
David Hes
Levi Joseph van Dijk & Roosa Mooses(zie opm.)
1797
Batenburg
15-11-1842
13 Kislev 5603
Tiel
Tiel

 

חוצבה מחדש
ע"י בניה ובנותיה וחתניה
ותלקח אסתר אל 
המלך ביום י"ג כסלו 
תר"ב לפ"ק ה"ה אשת מו"ה
דוד העס יצ"ו 
ת נ צ ב ה

יצ"ו = ישמרהו צורו וגואלו

Opnieuw gebeiteld
door haar zonen
dochters en schoonzonen


En Esther werd naar de Koning
genomen (1) op 13 Kislev 
5602

Dat is de vrouw van
de heer rabbijn David Hes moge zijn Rots en Verlosser hem beschermen

T.N.Ts.B.H.

(1) Esther 2:16 Hier is deze zinsnede "geleend" om aan te duiden dat zij naar de Koning (God) genomen werd

Volgens het uur van overlijden was het reeds de volgende dag vlg. de Joodse kalender (woensdag) 13 Kislev 5603.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 1484  Gemeente: Tiel
Soort akte: overlijden  Aktenummer: 135
Aangiftedatum: 16-11-1842 
Overledene Hester van Dijk  Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-11-1842  Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Levie van Dijk   Moeder Sientje de Winter 
Partner David Abraham Hes
Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  dooppl: Batenburg; oud 45 jaar

[Bron:-Family Search]
Overleden 's avonds om half tien.
 
-[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.375]

1)-Geboortedetails en ouders vlg. Becker.
2)-Becker merkt op, dat in de overl.aangifte abusievelijk staat:-dochter van Sientje de Winter.

Zij was de dochter van (126)039 en diens eerste echtgenote.
Zij was de eerste echtgenote van (126)160 en de moeder van (126)159 en (22)107.
Zij was de zuster van (126)196 en (126)126. 
2018/08/04
bnnch