Het Stenen Archief - Only completed research

[8222]

(126)059
4
Blijdenstijn, van
Hijman
Chaim z.v. Menachem
Marianne Cohen
Emanuel Manuel Mendel Tobias & Klaartje Samuels
circa 1773
Andernach bij Koblenz
20-02-1847
5 Adar 5607
Ophemert
Tiel
22-02-1847//6 Adar 5607
Er is geen Nederlandse tekst
וכל החיים יודוך סלה
 פ"נ
 גבר יקר שמו מהולל
 בשערים רועה עדתו
 בחכמה וצדק ומישרים
 פזר נתן לאביונים בצדק
 ותמים זכר טובו לא יסוף
עד דורי דורים ה"ה
 כ"ה חיים ב"ר מנחם
 בליידענשטיין מת בשיבה
 טובה ביום ה' אדר ונקבר
 ביום שלאחריו תר"ז לפ"ק
 ת נ צ ב ה
הוא נפטר במוצאי שבת שזה כבר ה' אדר

En alle levende wezens zullen U danken (1)

Hier rust
Een dierbare man, zijn naam zij geprezen
in de poorten, hij hoedde zijn kudde
met verstand en rechtvaardigheid en rechtschapenheid
verspreidde en gaf aan de behoeftigen met rechtvaardigheid
en ingetogenheid, de nagedachtenis aan zijn goedheid zal niet ophouden
tot in verre geslachten, dat is de heer
de ge'eerde heer Chaim zoon van Menachem Blijdestijn, hij stierf
in hoge ouderdom op 5 Adar en werd begraven

\op de dag erna 5607

 

T.N.Ts.B.H.

(1) uit het dagelijkse "18 gebed"

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 3414
Gemeente: Ophemert
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 22-02-1847 
Overledene Hijman van Blijdenstijn
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-02-1847
Overlijdensplaats: Ophemert 
zn van  Emanuel Manuel  Mendel Tobias en Klaartje Samuels
Partner Mariana Cohen  Relatie: weduwnaar 
Nadere informatie gebpl: Andernach; oud 74 jaar; beroep overl.: slager &vleeshouwer 

[Bron:-Family Search-overleden om 6 uur 's avonds-in dit jaargetijde al na uitgang van de Shabbath, dus de volgende dag vlg. de Joodse kalender-zondag 5 Adar]

Maria Cohen geb te Sticht  Veenendaal in het jaar 1776 overleden te Ophemert op 20-11-1840 zij was de dochter van Machiel Cohen & Sara Spijers

Hij was de echtgenoot van (126)035 en de vader van (126)158,(126)154 & (126)185
Hij was de broer van (126)048

-[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.376]
2013/09/01
bnnch