Het Stenen Archief - Only completed research

[8225]

(126)071
4
Mozes
Hendrina
Hijmans
Godschalk Hijmans
Meijer Mozes & Santje Hijmans
circa 1771
Emmen
21-10-1850
15 Cheshvan 5611
Tiel
Tiel
22-10-1850//16 Cheshvan 5611
Er is geen Nederlandse tekst

עדה המצבה הזאת

 על

 האשה החשובה ויקרה

עד זיקנתה היתה כשירה

 נודע[ו]  בשערים מעשיה

 אללי לה בעלה ובניה

 מ' הענא א' כ"ה געטשלק

היימאנס נפטרה ביום ט"ו

ונקברת ביום ט"ז מרחשון

 תרי"א לפ"ק

 ת נ צ ב ה

הטקסט שחוק בחלקו

האותיות הראשונות של 4 השורות הראשונות נותנות את שמה הענא


Getuige is deze steen (1)
over
de belangrijke en dierbare vrouw
tot in ouderdom functioneerde zij
haar daden waren bekend in de poorten
 (2)
Welk een smart (3) overkwam haar man en zonen 
mevrouw Hena vrouw van de geeerde heer Godschalk
Heijmans, zij overleed op 15
en werd begraven op de 16e Marcheshvan
5611

T.N.Ts.B.H.

(1) vgl. Gen. 31:52
(2) vgl. Spreuken 31:23

(3) de uitdrukking אללי als uitroep van smart (gelijk aan ojwee in het Jiddisch) is zeldzaam en is vertaald met "Welk een smart (3) overkwam haar ..."
Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207  Inventarisnr: 1485
Gemeente: Tiel  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 108  Aangiftedatum: 21-10-1850 
Overledene Hendrina Mozes  Geslacht: V
Overlijdensdatum: 21-10-1850
Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Meijer Mozes   Moeder Santje Hijmans 
Partner Godschalk Hijmans  Relatie: echtgenote 
Nadere informatie gebpl: Emmen; oud 79 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld 
Zij was de echtgenote van (126)072 en de moeder van (126)044, (126)175 & (126)181

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.377]

Opmerkingen:-
1)_Het door Becker aangegeven opschrift "Mijn ogen zijn gevuld 
met tranen"-Klaagliederen 2:11 slaat nergens op, want dat is niet wat er staat.
2)-Becker geeft als geboorteplaats Emmerik, dit is niet het gegeven op haar overlijdensakte(Emmen)

2013/11/30
bnnch