Het Stenen Archief - Only completed research

[8226]

(126)072
4
Hijmans
Godschalk
Elyakim z.v. Ya'akov Yitschak
Hendrina Mozes
Izak Hijmans & Sara Tobias
circa 1769
Tiel
09-01-1855
19 Tevet 5615
Tiel
Tiel
11-01-1855//21 Tevet 5615
Er is geen Nederlandse tekst
 

והלך לפניך צדקך (1)

פ"נ

איש ירא אלוה

לילה הגה בתורתו

יומם לא מש מדתו

קומו ושבתו לשוכן גבוה

מעשיו פעלו לתחיתו

 ה"ה החבר ר' אליקם בן

 כ"ה יעקב יצחק נפטר

 ביום ג' י"ט טבת ונקבר

 ביום ה' שלאחריו בשנת

 תרט"ו לפ"ק

 ת נ צ ב ה

(1) ישעיהו נח ח

האותיות הראשונות של שורות 3-7 מהוות השם אליקם - כתוב בלי  י לפני מ

Uw rechtschapenheid zal voor u uit gaan (1)

Hier rust
Een Godvrezend man
(in) de avonden bestudeerde hij zijn Leer (Torah)
overdag week hij niet van zijn geloof
zijn opstaan en zitten gaan waren (bestemd) voor Die in de Hoogte woont
zijn daden zijn zijn werk ten behoeve van zijn wederopstanding
dat is de heer de chaver de heer Eljakim zoon van
de geeerde heer Ja'acov Jitschak, hij overleed
op dinsdag 19 Tevet en werd begraven
op donderdag daaropvolgend in het jaar
5615

T.N.Ts.B.H.

(1) Naar Jesaja 58:8

De Hebr. beginletters van regels 3-7 vormen de naam Eljakim

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207  Inventarisnr: 1485
Gemeente: Tiel  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3  Aangiftedatum: 10-01-1855 
Overledene Godschalk Hijmans  Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-01-1855
Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Izak Hijmans   Moeder  Sara Tobias 
Partner Hendrina Mozes  Relatie: weduwnaar 
Nadere informatie  gebpl: Tiel; oud 86 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld 

Zijn partner ligt begraven onder steen (126) 071

Hij was de echtgenoot van (126)071 en de vader van (126)044, (126)175 & (126)181


[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.377]

Vlg. Becker was hij "zilverkasthouder" = houder van de Bank van Lening te Tiel.

Hij had de [rabbinale] eretitel van "chaweer".

Vlg. Becker huwde hij in augustus 1799 [BS Tiel]

Aanvullende details:-

Zijn broer Hartog Hijmans, JM, uit Tiel, ondertrouwt op 22 Mar 1792 in Tiel met Helena Josephs, JD, geb. in Leeuwen, wonende te Buren. De beide moeders dienen hun consent tot dit huwelijk in op 26 Feb 1792: voor de bruidegom: Sara Tobias, wed.Isack Heijmans; voor de bruid: Marijtje Meijer, voormaals wed. v.Joseph Moses, thans hertrouwt met Heijman Godschalk.


2013/12/17
bnnch