Het Stenen Archief - Only completed research

[8227]

(126)078
4
Adelsbergen, van
Hartog
Naftali Hirsch z.v. Me'ir
Saartje Benjamin
Meijer van Adelsbergen & Ester N.N.
03-01-1765(zie opmerking)
10 Tevet 5525
Adelsbergen
04-01-1853
24 Tevet 5613
Tiel
Tiel
Er is geen Nederlandse tekst
נפתלי שבע רצון
 פ"נ
 איש זקן ושבע ימים
 רץ כצבי לעשות
 רצון בוראו ה"ה כ"ה
 נפתלי הירש ב"ר
 מאיר אדעלבערך
 נפטר בשם טוב
 ביום כ"ד טבת שנת
 תרי"ג לפ"ק
 ת נ צ ב ה 

נפתלי....הפסוק נלקח מספר דברים פרק לג פסוק כג

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיב עמוד א   רבי יהודה בן תימא אומר: הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים.

Naftali verzadigd van welgevallen (1)
Hier rust
Een man oud en verzadigd van dagen (2)
hij snelde als een hert om te doen
de wil van zijn Schepper (3) dat is de heer de ge'eerde heer
Naftali Hirsch zoon van de heer
Meir Adelsberg
hij overleed in goede naam
op 24 Tevet van het jaar 
5613

T.N.Ts.B.H.

(1) Deut. 33:23
(2) Gen. 35:29
(3) Bab. Talmud Pesachim 112a en van daar in latere werken
Rabbi Jehuda zoon van Teima zei: wees sterk als een panter en licht als een arend, loop snel als een hert en wees heldhaftig als een leeuw om de wil van uw Vader in de hemel te doen.
Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207  Inventarisnr: 1485
Gemeente: Tiel  Soort akte: overlijden
Aktenummer: 2  Aangiftedatum: 04-01-1853 
Overledene Hartog Meijer van Adelsbergen  Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-01-1853
Overlijdensplaats: Tiel 
Vader Meijer van Adelsbergen   Moeder Ester 
Partner Saartje Salomons  Relatie: weduwnaar 
Nadere informatie  gebpl: Adelsbergen; oud 96 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld 
Hij was de echtgenoot van (126)070 en de vader van (126)082

[Ref.:-Jakob Becker-Besneden en Begraven...Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied-1992-ISBN-90-9005261-5-pag.378]

De geboortedatum is zoals aangegeven door Becker.De bron hiervoor is mogelijk de volkstelling van Tiel van 1840.Volgens deze datum was zijn leeftijd
bij overlijden 88 jaar, in de overlijdensakte is zijn leeftijd 96 jaar (zijn geboortejaar zou dan circa 1757 zijn geweest).Wat juist is, kon niet worden bepaald.

Becker noteert "zich noemende Stern"|-waarbij het is niet duidelijk is of hij doelt
op Hartog Adelsbergen of zijn echtgenote.Hij verwijst hiervoor in ieder geval naar haar grafsteen (126)070 als bron, maar er is aldaar niets dat deze opmerking ook maar enigszins verduidelijkt.


2013/09/12
bnnch