Het Stenen Archief - Only completed research

[8316]

(39)01
5
Frijda
Samuel
Shmu'eel z.v. Zvi
Mietje Jozeph van Klaveren
Hartog Levij Frijda & Hester (Ester) van Creveld
30-07-1817
17 Av 5577
Veenendaal
07-12-1908
13 Kislev 5669
Veenendaal
Veenendaal
Er is geen Nederlandse tekst
פנ 
שמואל בן צבי פריידא
 ושם אמו אסתר
 עלה למרום ביום
 ב' יג כסלו תרס"ט לפ"ק 

 ת נ צ ב ה 
Hier rust Shmu'eel zoon van Zvi Frijda
En de naam van zijn moeder was Esther 
Hij steeg op naar de Hemel op maandag 13 Kislev 5669 
T.N.Ts.B.H.
De korte Hebreeuwse tekst verwijst niet naar zijn toch belangrijke functie die hij binnen de kille Veenendaal bekleedde (zie secundair genealogisch onderzoek).
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #33 Veenendaal 31-07-1817

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #112 Veenendaal- 07-12-1908
Ook geidentificeerd vlg.Huwelijksakte in Genlias:- Detail resultaat: (Bruidegom) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 968 Gemeente: Veenendaal Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 24-06-1847 Bruidegom Samuel Frijda Leeftijd: 29 Bruid Mietje Jozeph van Klaveren Leeftijd: 28 Vader bruidegom Hartog Levij Frijda Moeder bruidegom Hester van Creveld Vader bruid Jozeph Barend van Klaveren Moeder bruid Mietje Marais Cohen

Vanaf half 1884 werden de diensten in de synagoge te Veenendaal door hem geleid, terwijl hij ook lid van de kille was.Van dit jaar tot 1896 was hij tevens voorlezer.Zijn vrouw Mietje Joseph van Klaveren kwam uit Schoonhoven.Het echtpaar had geen kinderen.Zij woonden achter de synagoge.Van beroep was hij koopman (bij huwelijk), later (1869) was hij beddemaker.Al sinds 1856 was hij koster.Bij zijn gouden jubileum (zie het NIW) was hij bijna negentig jaar. [Bron:-Ontleend aan "Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Stichts en Gelders Veenendaal"-uitgave van de werkgroep Joods Veenendaal-uitgeverij Kool Boeken, Veenendaal Ederveen-ISBN 90644235023-NUGI:-641-pag.99-100] Zijn langdurig dienen als "bode" (gabbay ?) van de gemeente Veenendaal is gememoreerd in het NIW:- Nieuw Isr. Weekblad, vol. 42(1906), nr. 23, p. [3e bl 1] datum 1906-11-16 annotatie Derde blad De negentigjarige heer S. Frijda gedenkt de dag dat hij vijftig jaar geleden werd benoemd tot bode van de Isr. gemeente. [Bron:-Mediatheek van het Joods Historisch Museum-http://www.jhm.nl]
2018/10/18
bnnch