Het Stenen Archief - Only completed research

[8404]

(133)03
5
Cohen
Betje
Beile d.v. Eliezer ha-Cohen
de Leef
Philip de Leef
Eliasar Cohen en Eva Goudsmit
30-05-1834
21 Iyar 5594
Zevenbergen
05-11-1901
23 Cheshvan 5662
Vlissingen
Vlissingen (Julianalaan)
07-11-1901 // 25 Cheshvan 5662
Geen Nederlandse tekst
אשת חיל עטרת בעלה (1
פ"ט
האשה החשובה והצנועה מרת 
בילא בת כ' אלעזר הכהן 
אלמנת כ' יצחק דע לעעף
ושם אמה חוה
נפטרה ביום כ"ג מרחשון
ונקברה ביום כ"ה בו  תרס"ב     
(1) משלי יב ד
השורות האחרונות לא קריאות במלואן
זיהוי באמצעות נתונים על מצבת בעלה  04(133
ומקורות חיצוניים

Een flinke vrouw de kroon van haar man (1)|
hier is geborgen
een vooraanstaande en bescheiden vrouw mevrouw
Beile dochter van Eli''ezer de Cohen (priester)
weduwe van de ge'eerde Jitschak de Leef
en de naam van haar moeder was Chava
zij overleed op 23 Marcheshvan 
en werd begraven op de 25e daarvan 5662
(1) Spreuken 12:4
In wiewaswie.nl gevonden via gegevens echtgenoot (133)04
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #54 Zevenbergen 31-05-1834
Uur van geboorte 5 uur namiddag
(image 19 uit 355)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #269 Vlissingen 06-11-1901
Uur van overlijden voormiddag zes uur.Zij was de echtgenote van (133)04 en de moeder van (133)20 en (132)15 en (132)16

huwelijk zie https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/29113407


Huwelijk:-
Akte #16 Vlissingen 02-05-1855


2021/08/05
bnnch