Het Stenen Archief - Only completed research

[8405]

(133)04
4
Leef, de
Philip
Yitschak z.v. Uri
Betje Cohen
Philip Mozes de Leef & Roosje Salomon Hartog Cohen
30-04-1825
12 Iyar 5585
Brielle
27-10-1900
4 Cheshvan 5661
Vlissingen
Vlissingen (Julianalaan)
29-10-1900//6 Cheshvan 5661
P. de Leef Jr.
Geb. te Brielle 29 April 1825,
Overl. te Vliss. 27 Oct. 1900,
Pres. der Israel. Gemeente
Lid van eer der A.Loge,
L'Astre de L'Orient,
In het O. van Vlissingen

De geboortedatum 29 April is onjuist en moet zijn 30 April.

Volgens https://www.lastre-de-lorient.nl/ en https://www.lastre-de-lorient.nl/info/  was de Loge L'Astre de L'Orient de oudste vereniging in Vlissingen  en een  vrijmetselaarsloge opgericht op 21 december 1792.
Meer informatie op de website(s) bovengenoemd.
ויזרע יצחק בארץ
פ"ט
ראש העדה פרנס ומנהיג דק"ק
פליססינגען כ  יצחק בן ר אורי
דע לעעף ושם אמו רש 
מת בשם טוב ביום ד מרחשון
ונקבר בכבוד גדול וספדוהו
כל העדה ביום ו בו תרס"א לפ"ק

ת נ צ ב ה 


En Yitschak zaaide in het land
Hier is geborgen
Het hoofd van de gemeente, leider en bestuurder van de heilige gemeente
Vlissingen, de ge'eerde Yitschak zoon van de ge'eerde Uri
De Leef en de naam van zijn moeder was Rj...[Roosje ?]
Overleden in goede naam op 4 Marcheshvan
En werd begraven met grote eer en werd hij uitgeleide gedaan door 
De ganse gemeente op de zesde daarvan 5666

T N Ts B H 
De bovenspreuk is uit Genesis 26:12

Betr. zijn naam Yitschak:-
zijn burgerlijke voornaam was konsekwent Philip, van geboorte tot overlijden. De hebreeuwse voornaam Jitschak was in gebruik alleen bij Joodse rituele aangelegenheden. Waarom zo? Wel, naar Joods gebruik wordt een zoon niet naar zijn vader vernoemd, wanneer in leven bij zijn geboorte. Om deze beperking te omzeilen, werd hij dan maar vereerd met een dubbele benaming: burgerlijk Philip, Joods: Jitschak.

Interessant is dat ook bij het patroniem van zijn zoon (133)20  de naam Yitschak als zijn vaders naam gebezigd werd.

De naam van zijn moeder is uitgesleten en alleen de twee eerste letters (resh-sjien) bestaan.Duidelijk in ieder geval dat de Hebreeuwse naam haar burgerlijke naam Roosje navolgt.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #60 Brielle 02-05-1825
Uur van geboorte 's nachts twee uur
(image 117 uit 621)

[Bron:-Zeeuwen Gezocht-Zeeuws Archief]
Overlijden:-
Akte #347 27-10-1900
Uur van overlijden voormiddag half vier
Hij was de echtgenoot van (133)03 en de vader van (133)20 en van
(132)15 en (132)16.
Hij was de zoon van (133)06 uit diens eerste huwelijk-[Bron:-overlijdensakte vader]

Huwelijk:-
Akte #16 Vlissingen 02-05-1855


2021/08/05
bnnch