Het Stenen Archief - Only completed research

[8406]

(133)05
5
Andriesse
Nathan
Nathan z.v. Asher
Betsij Boasson
Joseph Andriesse en Kaatje Benjamin Cohen
21-01-1825
2 Shevat 5585
Middelburg
12-07-1873
17 Tammoez 5633
Vlissingen
Vlissingen (Julianalaan)
14-07-1873 // 19 Tammoez 5633
Geen Nederlandse tekst
פ"נ
איש ישר ונאמן
כ' נתן בן כ' אשר
אנדריעססע
גוע ביום ש"ק י"ז  תמוז
ויקבר ביום ב' י"ט בו
שנת תרל"ג לפ"ק
ת נ צ ב ה 
Hier Rust
een rechtschapen en betrouwbare man 
de ge'eerde Nathan zoon van de ge'eerde Asher
Andriesse
hij gaf de geest op de Heilige Shabbat 17 tammoez
en werd begraven op maandag de 19e daarvan 
van het jaar 5633 
T.N.Ts.B.H.

 

[Bron:-Wiewaswie.nl]
Akte #35 Middelburg 21-01-1825
Uur van geboorte 1 uur in de morgen
(De spelling in wiewaswie.nl  als Andriessen in de akte is een gevolg van een uithaling van de pen en in de overlijdensakte ook niet herhaald.De vader tekent op deze akte ook als Andriesse)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #116 Vlissingen 14-07-1873
Uur van overlijden vijf uur namiddagHij was de broer van (133)14, (132)02 en (132)08
Voor de discrepantie tussen de burgerlijke naam van de vader Joseef en zijn Hebreeuwse patroniem Asher-zie opm. bij (132)08

Huwelijk:-
Akte #63 Middelburg  17-06-1863
2021/10/02
bnnch