Het Stenen Archief - Only completed research

[8407]

(133)06
2
Leef, de
Philip Moses
Uri z.v. Moshe (verm.)
Sara Cohen
Mozes Philipse en Dijna Philipse
1792
Reihnberg (Rensberg) ,Pruissen- Duitsland
08-09-1874
26 Elloel 5634
Vlisingen
Vlissingen (Julianalaan)
10-09-1874//28 Elloel 5634
Geen Nederlandse tekst
כבוד חכמים ינחילו (1) ותמימים ינחלו טוב (2
.... חסר חלק גדול ....
בן כה"ר אהרן משה
דלעהף גוע ביום ג' כ"ו אלול ויקבר
ביום ה' כ"ח בו שנת תרל"ד לפ"ק
ת מ כ
הכותרת בנויה משני חלק פסוק 
(1) משלי ג לה
(2) משלי כח י
Wijzen vererven eer (1) en rechtschapenen vererven het goede (2)
.... Veel tekst ontbreekt ....
zoon van de ge'eerde heer de heer Aharon Moshe
de Leef hij gaf de geest op dinsdag 26 Elloel en werd begraven
op donderdag de 28e daarvan van het jaar 5634

Moge hij in ere  rusten 
De bovenspreuk bestaat uit de delen van de volgende bijbelverzen
(1) Spreuken 3:35
(2) Spreuken 28:10
geb in Reihnsberg -Rensburg (?)-Duitsland-geboortejaar vlg. huwelijksakte
De exacte naam van zijn geboorteplaats is uit de diverse bronnen niet duidelijk.

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #203 Vlissingen 09-09-1874
Uur van overlijden twee uur namiddag


Hij was de vader van (133)04 uit zijn eerste huwelijk
[Bron:-overlijdensakte]

Tweede Huwelijk:-
Akte #10 Brielle 09-06-1842

Vlg. zijn overlijdensakte zijn zijn ouders te Brielle overleden.

2021/07/19
bnnch