Het Stenen Archief - Only completed research

[8418]

(133)19
5
Gosschalk
Heijman Abraham
Chaim Avraham z.v. Moshe ha-Cohen
Fransje den Hartog
Mozes Gosschalk & Sara van Gelder
20-12-1833
8 Tevet 5594
Wijhe
24-04-1903
28 Nissan 5663
Vlissingen
Vlissingen (Julianalaan)
26-04-1903//29 Nissan 5663
Hier Rust
H.A. Gosschalk
Overleden 28 Nissan//25 April 1863
והוא כהן לאל עליון
פ"נ
כ חיים אברהם בן כ משה הכהן
ושם אמו שרה
שהלך לעולמו ביום ש"ק  כ"ח ניסן
ויקבר יום  א כ"ט בו
שנת תרס"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה 

En hij was Priester voor de Opperste God
Hier Rust
De ge'eerde Chaim Avraham zoon van de ge'eerde Moshe ha-Cohen
En de naam van zijn moeder was Sara
Die naar zijn Eeuwige Wereld ging op de dag van de Heilige Shabbath
28 Nissan
En werd begraven op zondag de 29ste daarvan in het
Jaar 5663

T N Ts B H 
Bovenspreuk is uit Genesis 14:18
Zowel deze spreuk als de zegenende handen geven zijn status als Cohen (Priester) aan.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #105 Wijhe 21-12-1833
Uur van geboorte 's morgens om vijf uur
(image 664 uit 808)

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #111 Vlissingen 25-04-1903
Uur van overlijden namiddag half twaalf

Aangezien hij overleed na zonsondergang op vrijdag, het tijdstip waarop vlg. de Joodse kalender de nieuwe dag begint, is de Joodse datum die van Shabbath 28 Nissan 5663, welke op vrijdag bij zonsondergang inging.
2021/07/25
bnnch