Het Stenen Archief - Only completed research

[8422]

(133)23
5
Hartog
David Hartog
David z.v. Zvi
Sara Andriesse
Hartog Hartog & Helena Cohen
05-07-1824
10 Tamoez 5584
Waalwijk
13-03-1893
26th of Adar, 5653
Vlissingen
Vlissingen (Julianalaan)
15-03-1893//27 Adar 5653
DAVID HARTOG, bestuurder
Der Israel.Gem. te Vlissingen.
Overleden 26 Adar}
                                 5653.  
Begraven 27 Adar}  
פ"ט
איש תם וישר הולך תמים
ופועל צדק ירא אלהיו כל ימיו
צדיק באמונתו יחיה
ה"ה ראש קהלת פלססנגען
היקר דוד בן כ"ה צבי הארטאך
      נפטר בשם טוב ביום כ"ו    
אדר
      ונקבר בכבוד גדול ביום כ"ז
שנת תרנ"ג לפ"ק

ת נ צ ב ה 


Hier is geborgen
En ingetogen en rechtschapen man, die ingetogen wandelde,
En rechtvaardigheid bedreef, Godvrezend al zijn dagen,
Een rechtvaardige zal door zijn geloof leven
Dit is het hoofd van de Gemeente Vlissingen
De dierbare David zoon van de ge'eerde heer Zvi Hartog
Overleden in goede naam op de dag 26  Adar                                            En begraven met grote eer op de 27ste dag|
in het jaar 5653

T N Ts B H 

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte Waalwijk 06-07-1824
Uur van geboorte maandag elf uur 's avonds
(image 17 uit 491)

Aangezien hij na zonsondergang geboren werd, hetgeen het tijdstip is waaop de nieuwe dag invalt vlg. de Joodse kalender, is zijn Joodse geboortedatum die van de nieuwe dag, dinsdag 06-07-1824= 
10 Tamoez 5584

[Bron:-wiewaswie.nl]
Akte #79 Vlissingen 14-03-1893
Uur van overlijden 's avonds half twaalf

Aangezien hij na zonsondergang overleed, hetgeen het tijdstipis waaop de nieuwe dag invalt vlg. de Joodse kalender, is zijn Joodse overlijdensdag de datum die van de nieuwe dag, dinsdag 14-03-1824= 
26 Adar 5653
Zijn echtgenote Sara Andriesse is begraven te Vlissingen-begraafplaats
Pres. Rooseveltlaan (132)02

Hij is een broer van (132)11
2021/07/21
bnnch